می‌خواهمـ زن باشمـ

شیعه‌نامی هستمـ ، میراثــــــِ زهرا، که زن استــــــ و ناموسِ خدا

می‌خواهمـ زن باشمـ

شیعه‌نامی هستمـ ، میراثــــــِ زهرا، که زن استــــــ و ناموسِ خدا

می‌خواهمـ زن باشمـ

دنیــاى فاسـدِ غـــرب خـواســت بـروزِ زن را، شخصیتِ زن را در روش‌هاى غلط و انحرافى که همراه با تحقیرِ جنسِ زن است، به زور به ذهنِ دنیا فرو کند. زن براى این‌که شخصیتِ خودش را نشان بدهد، بایستى براى مردان چشم‏‌نواز باشد. این شد شخصیت براى یک زن؟! بایستى حجاب و عفاف را کنار بگذارد، جلوه‏ گرى کند تا مردها خوششان بیاید. این تعظیمِ زن است یا تحقیرِ زن؟ این غربِ مستِ دیوانه‌ی‏ از همه جا بی‌خبر، تحتِ تأثیر دست‌هاى صهیونیستى، این را به عنوان تجلیل از زن علم کرد؛ یک عده هم باور کردند. عظمتِ زن به این نیست که بتواند چشمِ مردها را، هوسِ هوسرانان را به خودش جلب کند؛ این افتخارى براى یک زن نیست؛ این تجلیلِ زن نیست؛ این تحقیرِ زن است. عظمتِ زن آن است که بتواند حجب و حیا و عفافِ زنانه را که خدا در جبلّت زن ودیعه نهاده‌است، حفظ کند؛ این را بیامیزد با عزتِ مؤمنانه؛ این را بیامیزد با احساسِ تکلیف و وظیفه؛ آن لطافت را در جاى خود به کار ببرد، آن تیزى و برندگى ایمان را هم در جاى خود به‌کارببرد. این ترکیبِ ظریف فقط مال زن‌هاست؛ این آمیزه‌ی‏ ظریفِ لطافت و برندگى، مخصوص زن‌هاست؛ این امتیازى است که خداى متعال به زن داده‌است.

ولی امرم،امام خامنه‌ای (حفظه الله)
-----------------------------------------------
این وبلاگ کهفِ دلتنگی های من است.
این‌جا حرف‌هایی را می‌نگارم که مرا به تعالی برساند و امید که سایرین را نیز! هرمِ این نگاره‌ها شاید قندیل‌های جهل و غفلت را ذوب بتواندکرد...
"می‌خواهم زن باشم"
آن‌گونه که "زهرا" بود...
و این آرمانِ من است!

آن‌چه گذشتــــــــ
لطفـــــ دارد خواندنشان

فرهنگ سینما،سینمای فرهنگی

يكشنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۰، ۰۷:۳۱ ب.ظ

شاید سنت لا یتغیر بشریت باشد هنگام که انسان نسبت به موضوعی علم ندارد و ذهن را مجهولات بی شماری اشغال خویش می کند، در پی آگاهی و کسب اطلاع از آن بر می آید.آنجاست که قاعده "هر چه بیشتر جستن و کمتر یافتن" تنها القاست و وجود پرسشگر او را اقناع نمی نماید. لیکن به عقیده نگارنده در بادی امر باید مسئله را به دقت برای خویش واکاوی نمود و این مهم جز با تعریف دقیق و جامع و یا طرح سوالات مرتبط برای به چالش کشیدن ذهن آدمی به دست نخواهد آمد. پس از فراغت از انجام این عمل در مقام قضاوت برآمده و به بررسی موضوع بپردازد.

علامت های سوال در رابطه با فرهنگ سینما اینگونه در ذهن خود نمایی می کنند که آیا حقیقتاً باید به دنبال اشاعه فرهنگ سینما در جامعه ای که در آن زیست می کنیم، باشیم؟ آیا بدین طریق می توان آحاد افراد جامعه را با آنچه در سینما می گذرد، آشنا ساخت؟ آیا آنچه سینما با آن جامعه را تغذیه می کند، همان چیزی است که نسبت بدان نیازی اجتماعی احساس می شود؟ آیا اساساً چنین نیازی جزء نیازهای بنیادین اما اجتماعی بشر شمارش می شود؟ آیا تغذیه شدن جامعه از سوی سینما – این قطب مهم فرهنگ - به وسیله آن دسته از مواد صورت می گیرد که موجب تأثیرات مثبت و سازنده بر آن می گردد؟ آیا آنچه بر جامعه تزریق می شود، خوراک های مسموم و آلوده – آن اباطیل آراسته به حق - نیست؟ راهکار برای تمییز دادن این دو نوع تغذیه کدام است؟

در رابطه با سینمای فرهنگی سوالات این گونه رخ می نمایند: سینمای فرهنگی را کدام شاخصه ها سنجشگرند؟ این شاخصه ها بیشتر پهلو به مسائل سینمایی می زنند یا ارزش ها در بخش فرهنگ؟ بین این دو نوع شاخصه در رابطه با این مسئله، کدامیک نقش به نسبت مهم تری را ایفا می کنند؟ آیا بین سینما و فرهنگ در قالب کلی سینمای فرهنگی می توان اهم و مهم تعریف کرد؟ سینمای فرهنگی را امروزه کدام مخاطرات در معرض تهدید جدی قرار داده اند؟ کدام عوامل داخلی و خارجی موجب استحاله تدریجی سینمای فرهنگی ایران می شوند؟

فرهنگ سینما...

بدیهی است فرهنگ سینما را باید در سطح جامعه گسترش داد تا یکایک افراد حاضر در آن در جریان اموری قرار گیرند که از یک سو در سینما در حال جریان هستند و از سوی دیگر تماماً به شخص، زندگی و نحوه معیشت ایشان ارتباط می دارد. لیکن مردم و مسئولین باید نسبت به اینکه فرهنگ سینما ترویج گر ارزش ها و آرمان های مقدس اسلامی باشد، توجه تام داشته باشند. بسیار مشاهده می گردد که فیلم هایی بر روی پرده سینما به اکران درمی آیند که نه تنها با فرهنگ و هنر اسلامی مغایرند، بلکه حتی گاهاً در تضاد با آن نیز هستند! فیلم هایی که ناهنجارهایی چون بدحجابی، رابطه آزاد دختر و پسر، تجمل گرایی، غرب زدگی، بزهکاری، مصرف گرایی و دیگر موارد مشابه را نمایش می دهند و جز آثار مخرب و سوء عایدی دیگر برای جامعه ندارند. این گونه فیلم ها علاوه بر آنکه پایه های عقیدتی مخاطبین خود را سست می کنند، ایشان را از ارزش های معنوی و تفکر ناب اسلام نیز دور می نمایند. فیلم های نمایش داده شونده بر روی پرده سینما، همین که قصد تزلزل بنیان های خانواده را داشته باشند و اگر هم نداشته باشند، حاصل چیزی جز این نیست، کافی است تا مورد هجمه قرار گرفتن اساس جامعه توسط آنها در ذهن پنداشته شود، خواه خواسته و خواه ناخواسته!

راقم این سطور را باور بر این است که تا زمانی که اراده ای بر اصلاح در موارد فوق الذکریافت نشود، به هیچ عنوان نمی توان امید داشت تا از استیلای دشمن بر سینمای امروز کشور و فرهنگ حاکم بر آن کاست. دشمن این روزها اصل ها را هدف قرار داده است تا با نابودی آن بتواند فضای فرهنگی ایران را در دست گیرد. تا از سویی از جانب آحاد افراد جامعه علو همتی انجام نپذیرد، مردم تغییر انفس را باوری در قلب خویش نیابند و در جهت تعمیق آن نکوشند و از سوی دیگر مسئولین مرتبط با این امر تمام مساعی خویش را ابتدائاً در خصوص رفع شوایب موجود در سطح اجتماع و سپس در رابطه با شکستن این هیمنه به کار نگیرند، نمی توان امیدی بر این مهم داشت که سینما و فرهنگی که در جامعه می گستراند، بتواند اشاعه گر تفکر اسلامی باشد و دغدغه دین مندی و دین محوری را در وجود مردمان بارور نماید. طرفه آنکه استنکاف از این امر مهم – همان تغییر درونی و تلاش برای به ثمر نشستن آن – کرنشی بیش در برابر اربابان زور و زر و تزویر نیست!

اما سینمای فرهنگی...

بی شک آنچه سینمای فرهنگی را به عنوان سینمایی متعهد و پایبند به ارزش ها و آرمان های مقدس اسلام و انقلاب به جامعه معرفی می نماید، شاخص ها و ملاک هایی است که خود در انقیاد فرهنگ ها و ارزش های دیگر نباشد. این شاخص ها و ملاک ها ابتدائاً باید از فیلتری گذر کنند که این فیلتر قدرت تمییز حق و باطل را از یکدیگر داشته باشد. به عقیده نگارنده مسئولین ذی ربط در زمینه سینما و فرهنگ باید تا آن حد در سمتی که در اختیار خویش دارند، تخصص و کفایت لازم را داشته باشند که اگر این فیلتر شخص ایشان باشد، هیچ کس پنداری در رابطه با این موضوع که این واگذاری سمت نه به صلاح ایشان بوده است، نه سینما و نه کشور، به ذهن خویش راه ندهد!

در این خصوص احمد طالبی نژاد پرداخت دستمزدهای بالا به ستارگان را دلیل آن می داند که تهیه کنندگان فرهنگی انگیزه ای برای ساخت فیلم های فرهنگی در سینمای ایران نداشته باشند. وی مصارفی از این دست در سینما را موجب افزایش فشار وارده بر بدنه سینما و در پی آن افزایش بهای بلیت می داند که این خود موجب می گردد خانواده ها امکان حضور کمتری برای حضور در سینما داشته باشند. این منتقد باسابقه سینمای ایران در عین آنکه کارگردان و فیلم نامه خوب را نیاز اصلی سینمای امروز ایران می داند، معتقد است باید مکانیزمی طراحی شود تا بر اساس آن سطح هزینه تولید فیلم های سینمای کاهش یابد تا فیلم های با کیفیت بیشتر اما با هزینه کمتر داشته باشیم.

در همین راستا اکبر نبوی عدم تدقیق در حقوق و تکالیف در سینما را دلیل حضور کمرنگ مردم در سینمای بعد از انقلاب می داند، هرچند که معتقد است انقلاب اسلامی مولد یک جریان سینمایی در ایران بوده است. این منتقد سینما اذعان می دارد که ملت خواهان سینمای دینی و فرهنگی می باشد و باید سعی شود به میزان کمتری ایدئولوژیک سخن گفت زیرا غیر از اینکه ایدئولوژیک حرف زدن مختص سینمای لیبرال و مارکسیست هاست، این نگاه در سینما موجب محدودیت و ایجاد فضای بسته می شود و با وضعیت فرهنگی کشور نیز مغایر است.

در باب فرهنگ سینما و سینمای فرهنگی سخن بسیار است و مجال اندک! از سویی نه محفوظات نگارنده به کمال است و نه وی را ادعای قلم دواندنی درخور در این زمینه! از سوی دیگر این مقال را یارای گنجایش این همه دغدغه نیست. صد افسوس که از حوصله خواننده خارج می گردد تا شرح تفصیل افزون تری در این زمینه صورت گیرد. هم الان همین بس که کشور باید به دنبال آن فرهنگ سینمایی باشد که سینمای فرهنگی را به معنای واقعی کلمه محقق سازد. انشاالله...

نجواها  (۳۴)

سلام و خسته نباشید
دیدید چه مرتب میام سر میزنم چه کنیم دیگه
بی زحمت میلتونم چک کنید بالاخره چیزی تحریر کردم با الطاف خداوندی
مطلب جدیدتونم هنوز نخوندم خوندم نظر میدم


سلام و سپاس
بنده خودم نیز مرتب اینجا نمی آیم.از دیگران انتظاری نیست!
چشم.مطلبی هم هست که باید خدمتتان در قالب ایمیل عرض می کردم.
منتظرم.
سلام خانم....
کی گفته روز سینما تبریک ندارد؟؟؟؟


سلام بانوی صدا قشنگ گلو باز!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
یعنی واقعا داره؟!
اصلا تو چه کاره بیدی؟!!!
هه هه
۲۱ شهریور ۹۰ ، ۲۱:۵۳ از حضور تا ظهور...
سلام بر سیمای یک ناموس خدا. خوبید انشالله؟
سرم وحشتناک شلوغه .ازهمه جهت!!! که پیامکی و غیر پیامکی تقریبا میدونی! مطلبتو نصفه خوندم فقط دیدم یک کلمه "ستاره" گان داشت که خوشمان آمد...
انشاالله تا چند روز دیگه نظر جامعو میذارم.(چقدر هم که حالا من در عرصه هستی و کائنات مهمم!!!)
مراقب خودتو ایمانت باش - حق نگهدارت


سلام مهسا جونم
بعله.دورادور در جریان قضایای سرکار هستم البته اگه قابل بدونی!
خوبه باز همون واژه ستاره به چشمت اومده!
انشاالله...منتظرم!
چشم.شما نیز هم!
سلام

با وبلاگ جدید به روزم

در سایه سار ولایت


سلام
چه عجب!
خدمت می رسم
سلام
واقعا روز سینما برای چیست ؟ برای شرمندگی ؟!!
به قول آقایی که آقاست و جانم فدای اوست :
اگر شما نروید سراغ سینما ، سینما می آید به سمت شما (نقل به مضمون )
بله !
نوشته ام از همان روزهایی که گفتم روزی می نویسم ، نوشته ای بعد از روزها از ثبت موقت خارج شد !


سلام
واقعا هم شرمندگی داره.
خدمت می رسم
سلام علیکم
هنوز میخواستم بیام وبلاگت و از وعده ای که من باب "پست در مورد سینما در شهریور" داده بودی بپرسم که...
ولی خوب آپ هستیا!روز سینما و پست سینما و...

موفق باشی


سلام
بعله دیگه!
پستم از مدتها پیش آماده بود و در حالت "نمایش برای آینده"!
نظرت؟!
ما رو پاک فراموش کردیا با معرفت!
مگر اینکه ما یه سری بزنیم!
حالا نمیگه این همشهری ما رفته اون سر دنیا تنهاست ، یه سری بهش بزنیم دلش شاد شه!
بی وفااااااااااااا
نا سلامتی یه مدت با هم زیر یه سقف بودیما! (سقف ساختمان تشکل ها!)

ای روزگااااااااااااار


باور کن نه!
در فضای مجازی خیلی نیستم(یعنی نمی تونم باشم)وگرنه ما که کوچیک شماییم آبجی!
نگو بی وفا تو رو خدا...
اون سقف اگرچه سقف خوبی نبود اما تو که دوست خیلی خوبی بودی خدا وکیلی.
میام پیشت.
سلام سیمای دوست داشتنی ام...
دلم عجیب برایت تنگیده..
دیدی دعوت نکنی هم می آیم...

واما سینما...
با اینکه پست طولانی بود..اما خواندم تا آخرش...
آهی تمام وجودم را پرکرد...
چرا که تلوزیون و سینما...کلی فاصله گرفته است..با فرهنگ و ادب و پوشش و دین مان...
نه..این ها تجلی از زندگی و دین ما نیست که به نمایش گذاشته اند...
پوشش های جلف...قهقه زدن ها..باز بودن موی سر خانم ها تا فرق...دوست دختر و دوست پسر بازی ها...پارتی های مختلط...ازدواج های سرخودی و هزارن برنامه دیگر...
نه..این ما نیستیم...زندگی ما اینگونه نیست...چرا ما و فرهنگ مارا به غرب این گونه معرفی می کنند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


سلام طلا
تو معرفت تو شکی نیست.
ممنون که خوندی.نمی دونم چرا هیچ کس نمی خوندش!(ناراحت)
همه چیزهایی که گفتی واقعا درسته و در سینما داره فراموش میشه!حرف منم اینه که دلیلش نبود فرهنگ درسته!
ممنون از حضورت
۲۳ شهریور ۹۰ ، ۱۷:۴۲ امین قاسمی فر
با سلام. به حمدا... گروه مطیع رهبر در فیس بوک ایجاد شد. اطلاع رسانی فرمایید. یا علی


سلام
سپاس از اطلاع رسانی اما ضمن عذرخواهی باید عرض کنم اهل فیس بوک نیستم،ابدا!
۲۴ شهریور ۹۰ ، ۰۶:۳۱ سرباز گمنام
سلام بزرگوار
مطلبتان رو کامل نخوندم
انشاء الله دقیق تر می خوانم و جوابتان را می دهم

یا حق


سلام علیکم
انشاالله.
منتظر می مانم.
سلام.ببخش دوباره وقت نشد کامل بخونم.ان شالا در اولین فرصت میخونمو نظر میذارم ابجی


سلام گل من
بالاخره این پستم رو دیدی؟!
انشاالله.منم منتظرم.
جدیدا بهتر میشه رو قولهات حساب کرد!!!
اون دوستت که جیغتو درآورده چه زحمتی کشیده!!!!
تدقیق یعنی چی؟ حالا عدمش یعنی چی؟!

بله. حالا سینمای بی فرهنگی یا بی فرهنگی سینمایی؟!


خیلی هم زحمت نکشیده!
ولی خدا وکیلی چه جیغ هایی می کشیدم ها!!!
برای تدقیق،هه هه!
واقعا کدوم؟!
ای ...
چرا پست بعدیتو پاک کردی؟
داری محول الاحوال میشی دختر!!


پاک نکردم.اشتباهی بود و رفت تو ثبت موقت.
حول حالنا الی احسن الحال...
سلام...آپم اگه دوس داشتی سر بزن


سلام
خدمت می رسم
۲۷ شهریور ۹۰ ، ۱۵:۰۰ طاهره و طیبه
کلی فسفر سوزوندم بفهمم این همایشه چی بوده ؟ کی بوده؟ آخه دیدم سال89 نوشتی احتمال می دادم شرکت کرده باشیم. اخه می دونی که ما شاید روی کلاس رو زمین بندازیم اما روی همایش رو نه!
بعد از خوندن متن چشمم به تیتر افتاد(!!!) و یادم اومد: این همون همایشیه که کلـــــــــــــى خوش گذشت


بعله!شما که تو کدوم همایش نبودین؟!!!
واقعا!برعکسین ها!
خوش گذشت؟!چرا؟1به من می خندیدین؟!
اون لحظه که باید می رفتم رو سن و برادران محترم مانع بودن؟؟؟وقتی همه سالن دغدغه اینو داشتن که چطور باید برم بالا؟؟؟یکی "یا الله" گفت اما نفهمیدم کی بود!جناب مجری هم آخرش آب پاکی رو ریختن رو دست همه!
اگه یه ذره هم آبرو داشتم،رفت!!!
سلام و دو صد بدرود و سه صد

کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد یک نکته ازین معنی گفتیم و همین باشد
سلام و هزار درود
بله؟؟؟
چی گفتی گلی؟تو...گل!
من...دسته گل!
تقدیم تو با حسی به نام...
سلام
منتظر نظر کارشناسانه شما در مورد مطلبی که فرستادم هستم ها
نکنه اینقدر فاجعه است که ارزش نظر دادن هم نداشته؟


سلام
باور بفرمایید اصلا فرصت نت آمدن ندارم و در همان زمان کوتاه هم یاهو در حالت قهر با بنده به سر می برد!
بارها تلاش کرده ام بفرستم اما مقدور نشد.
انشاالله اکنون بشود!
سلام عزیزم،
سینما ، تلویزیون متاسفم که جایی برای بحث ندارند

عزیزم موفق و پیروز باشید.


سلام طلا
جا که برای بحث دارن اما گاهی ارزش بحث ندارن.ولی وقتی بحث فرهنگه،نباید کوتاه اومد.
ممنونم.تو هم همین طور
۲۸ شهریور ۹۰ ، ۱۰:۲۱ امین قاسمی فر
با سلام. با مطلب از شعار تا عمل در خدمتتان هستم.یا علی


سلام
خدمت می رسم
۲۸ شهریور ۹۰ ، ۱۱:۲۸ دختر مسلمان
خانوم خانوما ...
یادی هم از وب ما بکن ...
اگر آمدید ما هم می آییم والا باز ما می آییم ...
گل بانو دعوتی به پستی که عنوان ندارد ...
یا حق ...


وبت برام باز نمیشه دختر مسلمان!
خیلی وقته خودمو می کشم اما هیچ فایده ای نداره!
سعی می کنم خدمت برسم.
به روزم بانو...
می آیی که بخوانی ام؟؟؟خدمت می رسم.
می خوانمت با جان و دل...
سلام علیکم
"جدال در سینما" هم برنامه ای بود برای خودش!!! یادش بخیر.
از آنجا که امید چندانی به هدایت مسیر سینمای ایران ندارم و از طرفی تخصص های لازم جهت پرداختن در این زمینه را با وجود آنکه اغلب فیلم های روی پرده را می بینم ، در خود نیافتم، لذا کلا نظر خاصی ندارم!!!
نظر شخصی بنده این هست که وب شما با همان دستنوشته های از دل برخاسته مزین تر و زیباتر خواهد بود تا اینکه بخواهید به نقد و واکاوی مجموعه ی پیچیده و البته نه چندان سالم سینمای ایران بپردازید.
با تشکر
یا حق


سلام بزرگوار
چراب رنامه ای بود برای خودش؟؟؟اصلا مگر حضرت عالی در آن برنامه حضور داشتید؟!
ما که خیری ندیدیم!!!
عجیب است که کلا نظر خاصی ندارید!البته بنده گمان می کنم دارید و نمی فرمایید.چرایش را هم متاسفانه نمی دانم!هنوز مدت زیادی از پست خودتان در این باب نمی گذرد!
بنده نیز دقیقا همین نظر را دارم اما این پست فقط حرفهایی در گلو مانده بود!!!
دیگر چنین خبطی نمی کنم!
سلام
در مورد ثبت نام عمره اطلاعاتی نوشته ام.
شاید به دردتان بخورد:
http://qararedel.mihanblog.com

مطلب جدیدتون رو هم هنوز متاسفانه فرصت نکردم بخونم...


سلام
خدمت می رسم.
انشاالله در فرصت آتی
۲۹ شهریور ۹۰ ، ۰۸:۰۹ طاهره و طیبه
به جای سلام به نام سلام
( اینو از تو یادگرفتم ، قشنگه.)
رو سن رفتنتو یادمه اما بقیه چیزایی که گفتی رو نه. اتفاقا من اینقدر خوشم اومد گفته بودی سوال شفاهی داری آخه جرات می خواست تو اون فضا بری صحبت کنی ( هنوز کارهای بامزه - یا به عبارت دقیق تر- مسخره ای که بعضی ها انجام دادن یادم نرفته) فک کنم فقط خودت متوجه این چیزها شدیو اما بعد سلام
به به!تکیه کلام منو تکرار می کنین؟!تلمیح به 8/10/1389 هم که داره!!!
اوضاعی بود رفتن رو سن!با حرف مجری ترکیدم از خنده و البته خجالت ولی به زور خودمو نگه داشتم!
جرات؟!ناموس خدا...شیره!!!هه هه
فقط خودم متوجه چی شدم؟!
۲۹ شهریور ۹۰ ، ۰۹:۵۷ هیئت سایبری الرحمن
صلی الله علیک یا ارباب...
.
.
قسم به آنچه که میدانید
و
قسم به آنچه که نمیدانید که
این شب ِ جمعه از آن شب جمعه هاست...
.
این شب ِجمعه ی هفتم میرویم

-خط تیره-
همان اولین خانه ای که میزبان هیئت شد و الان شش شب جمعه هیئتی
از آن شب میگذرد و
-خط تیره-
عازم عراق ح س ی ن است.
یک تنه قرار است دل "الرحمن" ی ها را بردارد و ببرد کربلا.
.
.
هفت خان کربلا -خط تیره-...
این شب ِجمعه از آن شب هاست...
.
خیمه ی عزای حضرت ارباب را این هفته،پنج شنبه 31 شهریور
رأس ساعت صفر عاشقی(00:00)

ـــ خــــــــــــــط ِ تیـــــــره ـــ میزبان خواهد بود.

http://khate-tire.blogfa.com/


سپاس
خدمت می رسم
۲۹ شهریور ۹۰ ، ۲۰:۲۳ از حضور تا ظهور...
سلام بر سیمای یک ناموس خدا !
بالاخره خوندم ! همش حرف دل منم بود. حرف هایی که هستند کسانی که به گوششان برسانم ولی متاسفانه آنقدر بی توجه و دربند مسائل دیگر هستند که به هیچ صراطی حرف مرا نمیفهمند و شاید گاها مسخره ام نمایند به جرم افکار متحجرانه ام! به جرم تفکر باستانی ام. مخصوصا قسمت حجاب و گریم ، ارتباطات با نامحرم چه کلامی چه غیر کلامی و فیلمنامه های بی ثمر قسمت هایی از پازل هزار تیکه سینمای ماست که بسیارمعیوب تر از سایر قسمت هاست!
باورت میشه جدیدا وقتی میام وبت شدیدا تند تند تنفس میکنم و یک احساس کاذب ناخوشایند دارم؟! تو میدونی چرا! (این هارو هم به زور تایپ کردم.)

مراقب خودت و ایمانت باش - حق نگهدارت


سلام بر مهسای یک ناموس خدا
افکار متحجرانه و باستانی باید باشه تا این سینما بیش از این به هرز نره.
منم دقیقا با این آرایش ها در گریم بدجور مشکل دارم.
چرا اینجوری شدی با وبم؟؟؟
می دونم؟؟؟
شاید بدونم اما الان یادم نمیاد!البته حدس می زنم ولی اینجا بهت نمیگم!
۲۹ شهریور ۹۰ ، ۲۰:۴۳ اهل صراحتیم
با سلام خدمت دوستان این نه مطلب تبلیغاتی است نه مطلبی که بخواهد شما را به درد سر بیندازد
این توضیح را درباره این مطلب میدهم و بفیه اون رو در وبلاگ مطالعه فرمایید چقدر راه شهدا را رفتیم و چقدر عمل کردیم چقدر ناظر بر خودمان شهدا را دیدیم ادامه در وبلاگ اهل صراحتیم از نظرات خودتان من رو بهره مند سازید حتما منتظرم

http://mmis.mihanblog.com


سلام
خدمت می رسم
در سینه ام دوباره غمی جان گرفته است
امشب دلم به یاد شهیدان گرفته است

هفته دفاع مقدس را گرامی می داریم.

سلام مهربون خیلی لطف کردید که به من سر زدید.

دست حق همراهت


ممنون.
ما هم گرامی می داریم.
سلام طلا
وظیفه بود.بازم میام پیشت
امام حسین(ع): (کسی که بخواهد از راه گناه به مقصدی برسد...)
با "جرعه ای از رحمت" منتظر حضور گرم شما هستیم....


خدمت می رسم
در سینه ام دوباره غمی جان گرفته است
امشب دلم به یاد شهیدان گرفته است

هفته دفاع مقدس را گرامی می داریم.


تکراری بود ها!(چشمک)
بازم ممنون
سلام حال شما خوبه؟
خوبه حالا ما گه گداری یه نیمچه سری به شما میزنیم ! شما که اصلا هوشت به رفقات نیست
سلامت باشی هر جا هستی


سلام
الحمدلله...
بابا من به چه زبونی بگم خیلی درگیرم؟!ولی بعد از این حتما بهت سر می زنم!
شما نیز هم!
۰۱ مهر ۹۰ ، ۰۹:۱۱ فرزند خاک
سلام
خسته نباشی
چی بگم...
داره؟
یا
نداره؟
فکر نکنم مسئله این باشه...
با کوچه بنی هاشم،پلاک 6 بروزم
وقت کردید یه سری بزنید خوشحال میشم...
یاعلی مدد...


سلام
درمانده نباشی.
مسئله تبریک نیست.مسئله هموناییه که گفتم.
خدمت می رسم.
۰۶ مهر ۹۰ ، ۰۲:۳۶ طاهره و طیبه
منظورم این بود که اون سوتی هایی که گفتی رو فقط خودت متوجه شدی


خیلی ها در موردشون حرف زدن ها!
باور کنین...

نجوا کن

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی