می‌خواهمـ زن باشمـ

شیعه‌نامی هستمـ ، میراثــــــِ زهرا، که زن استــــــ و ناموسِ خدا

می‌خواهمـ زن باشمـ

شیعه‌نامی هستمـ ، میراثــــــِ زهرا، که زن استــــــ و ناموسِ خدا

می‌خواهمـ زن باشمـ

دنیــاى فاسـدِ غـــرب خـواســت بـروزِ زن را، شخصیتِ زن را در روش‌هاى غلط و انحرافى که همراه با تحقیرِ جنسِ زن است، به زور به ذهنِ دنیا فرو کند. زن براى این‌که شخصیتِ خودش را نشان بدهد، بایستى براى مردان چشم‏‌نواز باشد. این شد شخصیت براى یک زن؟! بایستى حجاب و عفاف را کنار بگذارد، جلوه‏ گرى کند تا مردها خوششان بیاید. این تعظیمِ زن است یا تحقیرِ زن؟ این غربِ مستِ دیوانه‌ی‏ از همه جا بی‌خبر، تحتِ تأثیر دست‌هاى صهیونیستى، این را به عنوان تجلیل از زن علم کرد؛ یک عده هم باور کردند. عظمتِ زن به این نیست که بتواند چشمِ مردها را، هوسِ هوسرانان را به خودش جلب کند؛ این افتخارى براى یک زن نیست؛ این تجلیلِ زن نیست؛ این تحقیرِ زن است. عظمتِ زن آن است که بتواند حجب و حیا و عفافِ زنانه را که خدا در جبلّت زن ودیعه نهاده‌است، حفظ کند؛ این را بیامیزد با عزتِ مؤمنانه؛ این را بیامیزد با احساسِ تکلیف و وظیفه؛ آن لطافت را در جاى خود به کار ببرد، آن تیزى و برندگى ایمان را هم در جاى خود به‌کارببرد. این ترکیبِ ظریف فقط مال زن‌هاست؛ این آمیزه‌ی‏ ظریفِ لطافت و برندگى، مخصوص زن‌هاست؛ این امتیازى است که خداى متعال به زن داده‌است.

ولی امرم،امام خامنه‌ای (حفظه الله)
-----------------------------------------------
این وبلاگ کهفِ دلتنگی های من است.
این‌جا حرف‌هایی را می‌نگارم که مرا به تعالی برساند و امید که سایرین را نیز! هرمِ این نگاره‌ها شاید قندیل‌های جهل و غفلت را ذوب بتواندکرد...
"می‌خواهم زن باشم"
آن‌گونه که "زهرا" بود...
و این آرمانِ من است!

آن‌چه گذشتــــــــ
لطفـــــ دارد خواندنشان

او می آید... / برای خواهرم... و برادرم!

سه شنبه, ۲۱ تیر ۱۳۹۰، ۰۱:۳۰ ب.ظ

در حمایت از موج وبلاگی "حجاب،وقتی زنها مهربانتر می شوند"

برای خواهرم...

... و خداوند زن را آفرید تا سر نهفته و راز ناگفته تکوین را حقیقتی بخشد.

رازها را جز به رمزها نگشایند،

و حجاب،این میراث مانده از مادر،مفتاحی است برای وجود!

گوش به صلای بیداری شهید حمیدرضا نظام بسپار:"خواهرم!حجاب،مجوز ورود تو به بهشت است.آیا بهشت را نمی خواهی؟!"

بهشت،این میعادگاه صعب الوصول محبوب و محب،جان بهای توست و این کلام امیر مؤمنان است که کمتر از آن را برایت روا نمی دارد. [نهج البلاغه،ترجمه مرحوم دشتی،حکمت456]

... و خداوند زن را آفرید و از عنصر وجاهت،بارانی بر اکسیر وجودش فرو ریخت.

امیر افلاک و امکان زکات این نعمت را عفاف می داند.[الحکم الزاهرة،ص530]نمی پردازی اش؟!

این را در قرآن می یابی که:"ای رسول زنان مؤمن را بگو تا چشم ها و فروج و اندامشان را محفوظ دارند و زینت و آرایش خود را جز آنچه قهراً ظاهر می شود،بر بیگانه آشکار نسازند و باید سینه و دوش خود را به مقنعه بپوشانند و زینت جمال خود را آشکار نسازند جز برای شوهران و پدران و پدران شوهر و پسران خود و پسران شوهر و برادران خود و پسران برادر و خواهران خود و بر زنان آشنا و کنیزان ملکی خویش و اتباع از زن و مرد یا طفلی که هنوز بر عورت و محارم زنان آگاه نیستند و آن طور پای بر زمین نزنند که خلخال و زیور پنهان پاهایشان معلوم شود و ای اهل ایمان همه به درگاه خدا توبه کنید (از اعمال زشت)،باشد که رستگار شوید."[31نور]

مهربان معبود حجاب را بر تو می پسندد،در جایی دیگر متذکر علت می شود و نکته ای در کار می کند:"ای پیامبر به زنان و دختران خود و زنان مؤمن بگو که خویشتن را به چادر فرو پوشند که این کار برای اینکه آنها شناخته نشوند تا از تعرض و جسارت آزار نکشند و خدا آمرزنده و مهربان است.[59احزاب]

آنچه آشکار،تنها وجه و کفین توست.وجه و کفین بی زینت تو!آنچه از وجودت غیر از این باقیست،نامحرم است بر نامحرمان!مچ پا را از این قاعده مستثنی ندانی که اگر چنین کنی،بدفرجامی تو را به انتظار خواهد نشست.

رسول الله در این باره خطاب به حولاء -همسر عطاره- این گونه سخن می راند:"ای حولاء!زینت را برای غیر شوهر آشکار نکن و برای زن جایز نیست که مچ پاهایش را برای مرد نامحرم آشکار سازد و اگر مرتکب چنین عملی شد،اول اینکه خداوند سبحان همیشه او را لعنت می کند.دوم اینکه دچار خشم و غضب خداوند بزرگ می شود.سوم اینکه فرشتگان الهی همه او را لعنت می کنند و چهارم اینکه عذاب دردناک برای او در روز قیامت آماده شده است."[مستدرک الوسائل،ج12،ص549]

مباد که حجاب را تنها به موی سر ببینی و باقی آنچه را که از آن نهی شده ای،در گنجینه اعمالت ثبت کنی.

مو را از نامحرم پوشانده ای یا نه،مباد که بوی خوش را فریاد وجودت کنی تا آزار از سایرین طلبی و لعن از ارحم الراحمین!این را رسول او در سخن می آورد که:"هر زنی خود را خوشبو کند و از خانه خارج شود،مشمول لعنت الهی است تا وقتی به خانه برگردد."[اصول کافی،ج5،ص518]

مو را از نامحرم پوشانده ای یا نه،مباد که سیمایت به آراش ملون باشد و غیر همسر بازبیندت!از خاطر مبر که محارم نسبی و سببی ات،همه غیر همسرند.نامحرم را هر که هست،نامحرم بدان و خویشتن را از عرضه به او باز دار.آرایش تو مرد را –خاصه اویی که بیماردل است- تهییج و تحریک می کند و ممکن است لغزشی در دلش پدید آرد.این همیشه ترین پیامبر است که پس از نهی تو از آرایش برای غیر همسر،خداوند را محق می داند که به آتش جهنم بسوزاندت![مستدرک الوسائل،ج3،ص244]

مو را از نامحرم پوشانده ای یا نه،مباد که تن تو ملبس به صدفی باشد که مروارید وجودت را نشاید.مروارید را بی صدف،کدام سهم از ارزش و منزلت؟!این را گوهرشناسان به تمامه می دانند و علی،نیکوترین گوهرشناس هستی،صحنه را این گونه ترسیم می کند:"در آخرالزمان که بدترین دوران است،جمعی از زنان پوشیده ای هستند در حالی که برهنه اند(لباس دارند اما آن قدر نازک و کوتاه است که گویی هنوز برهنه اند) و از خانه با آرایش بیرون می آیند،اینها از دین خارج شده و در فتنه ها (که روحشان را تاریک می کند) وارد شده اند و به سوی شهوات (حیوانی) میل دارند و به سوی لذات (خوارکننده) شتاب می کنند و حرام ها را حلال می دانند و (اگر فوراً وضع خود را اصلاح و توبه واقعی نکنند) در دوزخ به عذاب ابدی گرفتارند."[وسائل،ج1،ص19]

مو را از نامحرم پوشانده ای یا نه...

بدان همین موی سر که شاید عرضه اش را بی اهمیت می شماری،در کلام ضامن بی بدیل آهو نقشی درخور را داراست:"علت حرام شدن نگاه (نامحرم) به موهای زنان این است که اگر موهای آنها در برابر مردان نامحرم آشکار شود،باعث تحریک و جلب توه آنها خواهد شد و (این جلب توجه) فساد و بی بند و باری سبب می شود که (مردم) در کارهای حرام وارد شوند."[علل الشرایع،ج2،ص287]

مهربان خواهرم!

نهایت زن مردانگی نیست!

زن باش،آن گونه که "زهرا" بود...

برای برادرم...

با صدای اذان باید قامت اطاعت بست به جماعت عشق،نگاه را از تمام هست ها برگرفت و به باید چشم دوخت!

مباد که همگان به نماز باران رحمت معبود اقتدا کنند و نگاه تو آنجا باشد که نباید... و نشاید!

ابر این اندیشه را بر آسمان ذهنت بنشان که در همان لحظه که نگاه تو بر ناموس دیگری خشکیده است،ناموس خودت در تیررس نگاهی است که یقیناً روا نمی داری اش!

صادق آل محمد –که در وادی معرفتش،گمان راه ندارد- این را برای همچون تویی گفته است که "از زنان مردم چشم بپوشید تا از زنان شما چشم بپوشند" [امالی شیخ صدوق،جلد6،ص288]

هنگام که به ناموس دیگری چشم می دوزی،غیرتت را به تاراج برده ای.همان غیرتی که علی –مظهر اتم و اکمل دین- نشانه ایمانت می خواند! [نهج البلاغه،ترجمه مرحوم دشتی،حکمت124] همان غیرتی که خود او پاکدامنی ات را هم قدرش می داند.[نهج البلاغه،ترجمه مرحوم دشتی،حکمت348]غیرت که نباشد،ناموست هم اگر خویش را بر دیگران عرضه کند،آب اما در دل تو تکان نخواهد خورد.

"هر زنی که خود را آرایش و خوشبو کند و از منزل خارج شود و شوهرش بر این امر راضی باشد،خداوند در قبال هر قدمی که برمی دارد،(علاوه بر عذاب خودش)برای شوهرش نیز خانه ای در دوزخ بنا خواهد کرد." [بحار الانوار،ج103،ص249] کلام رسول مهربانی هاست برای تو،باشد که در نیل تنبه غرقه شوی و فرعونیت منتشر در ت تک سلول هایت را به خاک مذلت بکشانی!

همین مهربانی منتشر تو را مشمول لعن خویش می کند،اگر که نسبت به پوشش و عفت بانوی کاشانه ات بی توجه باشی.[مستدرک الوسائل،ج14،ص291]

تو را در مقام خلیفة اللهی روا نباشد که در آستان مقدس معبود،خادم کمربسته نباشی!

سزا و جزای تو دوزخ نیست.بهشت از آن چون تویی است که غیر او از دیگری فرمان نبری.

هم او فرمان می دهد: "ای رسول ما،مردان مؤمن را بگو تا چشم ها بپوشند و فروج و اندامشان را محفوظ دارند که این بر پاکیزگی شما اصلح است و البته خدا به هر چه کنید،کاملاً آگاه است."[30نور]

توسن تیزپای آز نگاهت را اگر عنان در دست بگیری،ثمره اش چنان در عمق جانت رسوخ خواهد کرد که دائم الذکر باشی بر شکر نعمتش!پیامبر رحمة للعالمین باز شیرین سخنی دارد برایت: "نگاه به نامحرم تیری زهرآلود از جانب شیطان است.هرکس به پاس حرمت الهی آن را ترک کند،خدا ایمانی به او می دهد که شیرینی آن را دل احساس نماید."[بحارالانوار،جلد104،ص38]

اما اگر تیر نگاهت بر وجود نامحرمی نشست،این سخن نغز از امام صادق را به خاطر آور و چشم از آنچه می بینی،برچین:"هر کس زن نامحرمی را به طور ناگهانی ببیند،پس چشم از او برگرداند و به آسمان نگاه کند،چشم برنگرداند مگر آنکه خداوند او را با یک همسر حورالعین تزویج کند."[...]

نگاهت اگر رها شود،این علی است که افزایش حسرت و تأسفت را در کلام خویش می آورد.[غرر الحکم و درر الکلم،ج1،ص195]

ارجمند برادرم!

روی سخنم یا غیرت توست یا ... نگاهت!

سخنم بپذیر!


پ.ن1: هر بار که این 3 نکته را می خوانم،برایم همان طراوت و حلاوت اولیه را داراست تا بر عقیده ام برای حجاب راسخ تر بمانم.خفت سنگینی است برای یک زن که بی حجابی اش تعبیری چنین داشته باشد:

الف) ممکن است زن یک طرز لباس بپوشد یا راه برود که اطوار و افعالش حرف بزند،فریاد بزند که به دنبال من بیا،سر به سر من بگذار،به من متلک بگو.(شهید مطهری،مسئله حجاب،ص94)

ب)جوانان ولگرد همیشه متعرض زنان جلف و سبک و لخت و عریان می گردند.وقتی که به آنها اعتراض می شود که چرا مزاحم می شوید،می گویند:"اگر دلش این چیزها را نخواهد،با این وضع بیرون نمی آید."(شهید مطهری،مسئله حجاب،ص162)

ج) افرادی که به گونه ای در اندرون خویش احساس حقارت و خود کم بینی و نوعی نقص و کمبود روانی می نمایند،می کوشند تا با پوشیدن لباس های جلف و غیر متعارف و انگشت نما شدن،توجه دیگران را به خود جلب نموده و از این راه بر نقایص خویش سرپوش گذارده و کمبودهای خود را جبران نمایند.(ستار هدایت خواه،زیور عفاف،ص31)

پ.ن2: بین چشم چرانی و خودنمایی رابطه ای دوسویه برای هر دو جنس زن و مرد برقرار است،لیک ناگفته پیداست که تمایل مرد به چشم چرانی افزون است و تمایل زن به خودنمایی.

پ.ن3: به گمانم برای پایبندی به حجاب همین کلام بس که بر سر مزار شهیدی نوشته است:"من از خواهرانی که حجاب خود را رعایت نمی کنند،راضی نیستم!"

نجواها  (۱۰۵)

پیامبر اکرم-ص: خداوند جوانی را که جوانی خویش را در راه اطاعت خدای تعالی بگذراند، دوست دارد.
میلاد سرور جوانان عالم، حضرت علی اکبر و روز جوان مبارک باد.

به روزم....


ممنون عزیزدلم.
بر تو هم مبارک.
چقدر زود به زود به روز میشی.
من چطور فرصت کنم خدمت برسم؟!
سیمای مهربان...

بسیار کوبنده و زیبا نوشته بودی...
فراوان استفاده کردیم...
انشائ الله بتوانیم در راه حفظ حجابمان ثابت قدم باشیم
به ید یاری مادرمان زهرا....

قلمت پایدار...

در پناه حق
التماس دعا


م.م نازنین
ممنون از نظر لطفت.
برای خودم،حجابم و قلمم زیاد دعا کن.
ثواب داره!
هه هه
سلام عزیزم
خوشگل بود خیلی خیلی. مخصوصا مطلب پیوست. چقدر مطلب جمع کرده بودی اووووووووووووووووووووووهـ

واقعا ارزش خوندنو داشت.


سلام طلا
ممنون از نظر لطفت ولی بگو من یه پست خارج از دلنوشته هم می ذارم،فقط باید بگی خوشگل بود یا نبود؟!(ناراحت)
نظر کارشناسی پرستویانه؟؟؟!!!
خوشحالم که حداقل خوندی!
۲۱ تیر ۹۰ ، ۲۱:۰۸ از حضور تا ظهور...
اول سلام علیکم
دوم عید شما هم مبارک
سوم پستت عالی بود میدونی که چقدر ازین پستهای کوبنده خوشم میاد خوبیش این بود که از آیات و احادیث استفاده کرده بودی
اما چهــــارم-
...


اول علیکم السلام
دوم عید بر شما نیز مبارک.
سوم ممنون از نظر لطفت اما نظری که با اس نگفتی و ضایعم کردی،این بود؟؟؟(ناراحت)
این "..."ها را عشق است!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
۲۱ تیر ۹۰ ، ۲۱:۰۹ از حضور تا ظهور...
پ ن 1:بذار دیگه اون پستتو - از کی داری تبلیغ میکنی و نمیذاری؟!
پ ن 2: نیمه شعبان سال قبل ما را که خودت میدانی بر من چه زیبا گذشت اما نیمه شعبان امسال...!
پ ن 3: بنده که به شخصه این "ف.آ" را نمیشناسم ولی به شخصه دستان دعا گو را بالا برده و به خدا میگویم که ف.آ را موفق گرداند! به ما چیزی نمیرسد که بماند فامیلمان را هم ابتر به کاربردی! از "ی" آخرش غافل نشو!مهمه

عجب پیله ای کردی به رنگ سبز پسته ای توی این پستت.(شوخی)
خدایار همیشگیت باشه.عیدتم مبارک


پ.ن1:گفتم که چرا فعلا نمی ذارمش!
پ.ن2:نیمه شعبان سال گذشته من کجا بودم و تو کجا که بدونم بهت چی گذشته! نگفتی بهم!
پ.ن3:تو "ف.آ" رو نمی شناسی؟؟؟ "فر..."! حالا شناختی؟
بله!خرسند................ی!
معتاد شدم به این رنگ!باید ترکم بدی!!!!!!!!!!!!!!!!!!
عید شما مهربان نیز مبارک
سلام علیکم
درباره پ ن1: کلا تو فاز مصیبت و اشک ریختن هستید ها!!! این قسمت که گفتید" اما از آنجا که روز بی اشک و مصیبت برایم به عرصه ناممکنات پهلو می زند" قشنگ بود، ارزش ادبی بالایی داشت.
درباره پ.ن2: در یه جمله باید بگم فقط یاد آور گذر زمان و ناگهان چقدر زود دیر میشود هست ...
درباره پ.ن 5: ان شاالله اگر به مصلحت باشد، حاجتتان روا می شود.البته یادمان نرود که همت و تلاش خود انسان نیز بسیار در رسیدن به حاجات دخیل هست و در نهایت توکل و دست به آسمان شدن و تقدیر الهی.
درباره ی قسمت دوم پست: مطلب خوب و به جا بود، و کاش برای امثال بنده رهنمودها و فرمایشات ذکر شده در این پست، به باور مبدل می گشت و به عمل کشانده میشد.
قصد سیاه نمایی ندارم اما وضع حجاب و عفاف خیلی خرابه و متاسفانه برخوردها و تدابیر مقابله با اون خرابتر و افتضاح تر.روی صحبتم بیشتر با شهر مشهد است که مثلا پایتخت معنوی ایران است ولی شاید به لحاظ فرهنگ اسلامی ویران تر از همه جا باشد. در این زمینه جای بحث زیاده که بدم نمیاد یه مانوری هم تو وبلاگ خودم روی این قضیه داشته باشم، اگر خداوند توفیق دهد شاید در آینده نوشتم
یا حق


سلام
بنده به شخصه تمایلی به فاز اشک و مصیبت ندارم لیکن زندگی...
حق با شماست اما گذر زمان تلخ را شیرین نمی کند!
انشاالله به مصلحت است اما اگر روا نباشد،بنده به کل نابود می شوم...
شکسته نفسی نفرمایید لطفا!
برای بی حجابان باور هم اگر بشود،همین نوع برخوردها،دین مداران را نیز دلزده می کند چه برسد به آنانکه که ذهنشان شستشویی داده شده که علاجی برایش نیست.
شما اگر وقت داشته باشید،کارهای زیادی برای انجام دارید!!!
انشاالله.منتظریم.
سلام
خوبی
خیلی ثقیل نمی نویسی به نظرت!!
جالب بود ولی خب انقده سنگینه که آدم زودی یادش می ره!
موید باشید


سلام
ثقیل؟؟؟
تازه کجاشو دیدید؟!چند سال پیش طوری ثقیل می نوشتم که واقعا هیچکس به جز خودم نمی فهمید!همه نقدی که دوستان بهم وارد می کردن همین بود!
حالا شما ببخشید...
سلام عزیزکم.ببین چقد دوستدارم که با این احوالاتم واوضاع آشفته اومدم وبت

افتخار میکنم که شیعه ی نامی هستم که میراث خانم زهرا رو به دوش میکشم وباید بالید به این میراث باارزش....

آقای نقویان میگفتن اون خانمایی که به خیال خودشون زیباییشون رو به عرضه میذارن وفک می کنند بر با حجابا غالبن البته در این دنیا کور خوندن.چون روز محشر شما جلوی اونا وامیسید ومیگید "نحن بکم غالبون"

خدایاشکرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
دردونه واسم دعاکن..


سلام
خیلی دوستم داری که بعد کلی التماس اومدی.
افتخار کن که بهترین کاره!هه هه
آقای نقویان البته درست میگن اما کاش جوری نباشه که همین حجاب بشه مظهر جلب توجه!
موافقی؟
خدایا شکر برای شکر...
تو هم دعا کن سوگلی خدا!!!
۲۲ تیر ۹۰ ، ۰۸:۰۴ تبسم ظهور
سلام ناموس جان
چرا همش اه وگریه؟؟؟ هر وقت اومدم حرفی از اشک شبانه روزیت زدی!!!چرا؟؟؟
برات دعا میکنم اگه مشکلی داری هر جور که صلاحته رفع بشه انشالله.

به روزم...

حریصی در چنگال قانع...

و در ادامه مطلب:

مسلمان اصول دینمان را به تاراج میبرند نکند نشسته باشی...


سلام طلا
من که تو این پست،از آه و گریه فقط به پ.ن بسنده کردم.
چرا نداره؟!وضع همینه دیگه!
انشاالله.
خدمت می رسم
استفاده از ایات و روایات در یک متن ادبی خیلی زیبا و گیرا بود. ممنونم
البه فونتش خیلی ریزه و چشمم واقعا درد گرفت! زدی رو دست من!

انشاءالله جزو زیان کاران نباشیم...


ممنون از نظر لطفت.
فونت وب من که همیشه همین طوره ولی اگه بشه که کپی کنی و در ورد بخونی.من که به فونت وبم دست نمی زنم!
دیکتاتوری رو لمس کردی؟(چشمک)
انشاالله...
عالی بود ،
خسته ام از این همه خانه نشینی گاهی ، اما ..
این خستگی می ارزد به اشکی که می ریزد از این همه زشتی خیابان ها ؟!
باور دارم به پاکی همه ، به بدترین بودن خودم ، به تمام شرمندگی برای اینکه بیهوده بودم ... منی که حتی نتوانستم 4 سال سرخ آبی را از روی بهترین دوستم ببرم ..
.
.
باز هم گفتم .. م ..ن


ممنونم.
اعتراف می کنم که نفهمیدم چی گفتی!
آقا دیگه...
".. م ..ن" چیه؟!
۲۲ تیر ۹۰ ، ۱۹:۱۸ از حضور تا ظهور...
سلام بر "سیما"ی یک ناموس خدا !
آمدم تا دوباره بنگارم آنچه را که دیشب قلم ننوشت...
گفته اند : اگر بی حجابی تمدن است پس حیوانات متمدن ترینند!!!
این روی صحبتم با آن خواهرانی بود که برای نگاهان هرزه آنقدر ارزش قائلند که برای به دست آوردن حتی یک لحظه ی این نگاه ها حاضرند "خود کشی کنند"!!! "خود کشی" به معنای حقیقی واژه!
اما برای آن خواهرانی که چادر فاطمه(س) را بر سر کرده اند اما تحت نام و لوای آن "هرکار"ی را انجام میدهند،"هرکار" به معنی واقعی واژه فقط میگویم خواهرم پس حجاب رفتارت کو ؟؟؟!!!
درباره چشم پاک بودن آقایان هم ...! چه میشود اگر از سنگر چشم که پلک باشد به موقع در مقابل حربه های شیطان استفاده کنند؟؟؟؟
بارها با خود اندیشیده ام که اگر چشمی نباشد تا برای خانمهای بی حجاب بدرخشد به خود خدا سوگند نیمی از مشکل حل است.اما امان از ...


سلام بر "مهسا"ی یک ناموس خدا
وای از دیشب که جانم را از نگرانی هزاران بار به لب رساندی!(در راستای شعرت!!!)
بی حجابی همان علنی کردن خوی حیوانی است حقیقتا!انسان اگر پوشش مناسب شخصیتش نداشته باشد،انسان نیست.
امانت الهی هم درون دل است که حجابی می شود برایش.
متنی قبلا خوانده بودم با نام "چادری ها زهرایی نیستند،اگر...".بسیار زیبا بود.در وب "دختری با هزاران دغدغه" می توانی بیابی اش.
رابطه چشم چرانی و خودنمایی را گفتم اما در کتاب مسئله حجاب قید شده که چشم چرانی مرد بیشتر موجب خودنمایی زن خواهد شد.
۲۲ تیر ۹۰ ، ۱۹:۱۹ از حضور تا ظهور...
اما...
خطاب به تبسم ظهور
ندا جان کی میگه ناموس خدا همیشه آه و نالست؟!! کاش راهیان یا جاهای دیگه باهامون بودی تا میدیدی چه لحظه های فرح بخشی داشتیم و داریم.
خطاب به ناموس خدا
"ستاره" ای بدرخشید و ماه مجلس شد.


بعله!
ناموس خدا جای جاش هم گوله نمکه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
جمع خودمونی باشه،اون وقت میشه بازیگر قهار طنز!!!
مگه نه؟!

اون هم یعله!
به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد.
این قشنگتره!هه هه
سلام
نکات درخور توجهی بود.متشکر از مطلب خوبتون.
ان شاء الله به حوائجتون برسید.


سلام
انشاالله فاصله توجه تا عمل برای همه مان اندک باشد.
انشاالله...
این م .. ن همان من ِ من است که منیت زده به سرش باید آدمش کنم .
.
حال و هوای خیابان را دوست ندارم ، خانه نشینی خوش تر است ، ok ؟!
.
.
.
من میروم ..


چه جالب!
خانه نشینی حال این روزهای من است.
عالمی دارد برای خودش!
۲۳ تیر ۹۰ ، ۰۸:۵۱ مامان طاها
سلام عزیزم مطالبتون خیلی زیبا بود امیدوارم به هر آنچه که در دل داری برسی به امید خدا و با دعای دوستان عزیزم ما رو هم از دعای خیر فراموش نکن


سلام
ممنون از لطف شما.
انشاالله...
حتما دعا می کنم.
۲۳ تیر ۹۰ ، ۱۲:۴۷ کوچه امید
یوسفا آمدنت دیر شده
به خدا عاشق تو پیر شده
بر سر راه تو من منتظرم
تا بیایی بنشینی به برم
چه بدی از من مسکین دیدی
که دل از عاشق خود ببریدی
شیعه والله غریب است بیا
قلب عشاق تو بشکست بیا
طعنه از بس که شنیدیم مردیم
همچو گل در غم پژمردیم
هر کسی وصف تو را بشنیده
گشته شیدای رخ نادیده
همچو آواره شود دیوانه
هر که از جام تو زد پیمانه
من بهترین را برای شما خواهانم دوست عزیزم
پیشاپیش میلاد فریاد رس مان مبارک
ممنون که سر زدید


سپاس.
عید شما هم پربرکت
خب چی بگم؟؟
مقبول افتاد!!!!!!!!!!!!!!!
نه بابا ناموس تو وبش همش غم و غصه داره وگرنه همون یک کلاسی که باهاش بودم دیدم که همش داره می خنده


چه خوب که مقبول افتاد!!!
ناموس نقش بازی کردن رو البته خوب یاد داره اما تو جمع دوستان خوب که گریه و زاری نمی کنه!
بعدشم تو که تو اون کلاس کلا جلو می نشستی.چطور منو می دیدی که می خندم؟؟؟
میشه تو رو دید و نخندید؟!
هه هه
با سلام
ما از دوستان خواسته ایم در بخش نظرات لینک نوشته شان را بگذارند تا آن را در وبلاگ درج کنیم.
به ما حق بدهید که انتخاب بین شعرهای زیبای شما سخت باشد.
مطالب وبلاگتان همه نظر ما را جلب کرده اما برای نشر انتخاب را بر عهده خودتان میگذاریم که هر کدام که صلاح میدانید را اعلام کنید تا لینکش را در وبلاگ مهر و ماه درج کنیم.
مدتی هم سفر بودیم.مشهد مقدس. سرمان کمی شلوغ بود فرصت نشد مرتب به وبلاگها سر بزنیم.
به هر حال عذر تقصیر ما را پذیرا باشید.


سلام
من آدرس پستم رو دادم البته به این صورت:"اولین پست از آرشیو آبانم"!
از نظر لطف شما سپاسگزارم اما از بین کل نوشته های من،فقط دو مورد به عفاف و حجاب مربوطه که خدمتتون عرض کردم.
انشاالله که زیارتتان قبول حق قرار گرفته باشه.
اختیار دارید.
سلام از شما چه پنهون منم مثله شما دنباله یه مردام بودم خیلی که نه ولی دعا کردم
امشب یه خبره خوب شنیدم امیدوارم که راست باشه میذارمش به برکته این روزاو شبا و میگم راسته شاید یه جورایی از این لشکره بیکار زدم بیرونو دستمو یه جایی بند کردن
ایشالله مشکلات شما هم حل میشه این روزا خیلی فرق داره دعا هامونم مثلا قبل بررسی نمیشه !!


سلام
عذرخواهم ولی "مردام" یعنی چه؟!!!
بنده تقریبا متوجه منظور شما از ای کامنت نشدم اما برای افزایش خبرهای خوب زندگی تان دعا می کنم.
متشکرم که دعا می کنید.
دانشگاههای زنان در آمریکا
و تولد آقا
آپم


خدمت می رسم
نبینم ابری باشی سیما بانوی نازنین


یا حق


طوفانم ساقی بانو،طوفان...
اما شاکر به درگاهش!
۲۴ تیر ۹۰ ، ۱۵:۲۴ ریحانه(چادرمشکی)
خیلی قشنگ بود
کلی دل گرمی پیدا کردم
این پ.ن 3 هم خیلی خوب بود البته کاش برای بعضی ها این راضی نبودن مهم بود!


ممنونم از نظر لطفت.
خوشحالم.
میشه این رضایت رو اشاعه داد اما وای بر من اگر شهید از زندگی ام راضی نباشد...
سلام
نوای وبلاگ صلواتی "ای داد"


سلام
سپاس
چشمهایم ازدلم رنجیده اند

هرچه را دل خواست آنها دیده اند

درعوض یک کار مشکل خواستند

دیدن موعودازدل خواستند

چون نباشد دل پی دریای نور

بسته باشد دیده هنگام ظهور

مهدیا دل را خودت یاری بده

چشمهایم را تو دلداری بدهبه امید ظهور مولای مهربانعیدبرشما مبارک


سپاس.
زیبا بود.
عید شما هم مبارک.
سلام اولین باریست به وبلاگ زیبای شما آمدم.

☆ஜ.•*´¨¤☆¸.•*´¨¤☆¸.•* ☆ஜ.•*´¨¤☆¸.•*´¨¤☆¸.•* ☆ஜ
زمستان خسته شد از بی بهاری

جهان می لرزد از این بی قراری

گمانم جمعه ای باقی نمانده

خدایا تا به کی چشم انتظاری

اللّهم عجّل لولیک الفرج

¸ ☆ஜ.•*´¨¤☆¸.•*´¨¤☆¸.•* ´¨¤☆¸.•*´¨¤☆¸.•*´¨¤☆ ஜ

☆ منتـــــــــظـر حضورتونــــــــــ هستمــــــــــــــــــــــــ ☆

¸ ☆ஜ.•*´¨¤☆¸.•*´¨¤☆¸.•* ´¨¤☆¸.•*´¨¤☆¸.•*´¨¤☆ ஜ

حضورتون در وبلاگ من و نظر دادن به مطلب ارزشمندی که درباره ی امام زمان(عج) گذاشته ام نشانه ی ارادت شما به حضرت هست.
بی صبرانه چشم دوخته ی نظرهای شما عزیزان هستم.


سلام
خوش آمدید.
خدمت می رسم.
بابت مطلب بسیار ممنون
معلوم بود که رویش کار شده!و منطقی است!فقط اگه بتونی یکم ساده تر بنویسی که هر خواننده ای جذب خوندن بشه میشه ازش یک مقاله درآورد....
در شمن بنده هم ملتمس دعایت هستم


خواهش می کنم.
واقعا روش کار کرده بودم،اما با دلم...
من مقاله ها رو هم ادبی می نویسم!هه هه
خب برات دعا می کنم!
دارم زمزمه می کنم با خودم ...

یادم ز وفای اشجع ناس آید
وز چشم ترم سوده ی الماس آید ...
.
باید دست به دامان عمو شد اینبار .


خیلی زیبا نوشته اید...
سپاس
۲۵ تیر ۹۰ ، ۰۷:۴۵ تبسم ظهور
میلاد با برکت منجی عالم مهدی صاحب زمان رو به همه تبریک میگم... اما...
بیاییم امثال به جای جشن و شادی عزای عمومی اعلام کنیم
بیاییم سیاه پوش پسر فاطمه شویم که بگوییم آقا یک سال دیگر هم بر عمر غیبت شما اضافه شد
بیاییم گل بر سر بمالیم که بگوییم آقا جان امسال اگر نیایی خاک بر سر میشویم،اگر نیایی مصداق همان آتش بر دست داران میشویم، میترسم میترسم
بیاییم شیرینی و شکلات پخش نکنیم تا بگوییم کاممان بی تو شیرین نخواهد شد حتی در روز میلادت که از بزرگترین روزها برایمان است... بگوییم تنها ظهورت کاممان را شیرین میکند
بیاییم سینه زنی و زنجیر زنی به راه اندازیم که بگوییم تحمل فراقت مثل تحمل عاشورا برایمان دردناک است...بیا داغ دلمان را خاموش کن
بیاییم کفشها را در بیاریم و پیاده راه رویم تا بگوییم آقا این پاها دیگر راحتی نمیخواهد میخواهد در راحت تاول بزند تا بدانی من سختی راهت را به جان خریدارم
بیاییم روضه ها را علم کنیم که بگوییم دیگر نمیتوانیم، اشک غم این روزگار تحمل را از ما گرفته است...
بیاییم امسال جور دیگر عیدداری کنیم... میلاد های هر سالمان بهتر از سال قبل میشود اما...
بیاییم امسال عزای عمومی اعلام کنیم شاید فرجی شود... شاید...شاید


برای تاکید بود لابد!
آقا جان ! خط بزن "و" را، موعودِ من؛ موعدِ آمدنت شده ...
اللهم عجل لولیک الفرج

تولد آقا مبارک.

در پناه خدا و سایه سار ولایت


آمین
در پناه نور
سلام تک ستاره زیبای اسمان دلم(!)
خیلی دلنشین بود.واقعااااااااااااااااااااااا؟
دیگه دختر خوبی شدم یاد گرفتم نق نزنم و هی بهونه مامانمو نگیرم
نوشته هات نازن خودت نازتر از نوشته هات


سلام دختر گل من
اوه اوه!با من بودی؟!
مطمئنی بهونه مامانتو نمی گیری؟!
تو هم نازتر از همه...
"ساده"
آقا...!
ظهورکن...!
... همین!یاحق.


خیلی ساده و زیبا بود.
سپاس
سلام.
یه سوال!
چرا باید این قدر دخترا ی ما اینقدر از حجاب بنویسند؟


سلام
چرا نباید بنویسند؟
مویه و زاری برای آنچه از دست رفته،امری است طبیعی!عفاف و حجاب آن چیزی است که در عین از دست رفتن،با آنچه ابدا شایسته نیست،جایگزین شده است.
این روزها با هجمه های این تهاجم فرهنگی-که در کلام امام خامنه ای شبیخون است و نه تهاجم-باید در صدد جمع آوری و ترمیم از دست رفته ها بود.
از نظر شما این امر مشکلی دارد؟!
یازده پله زمین رفت به سمت ملکوت
یک قدم مانده زمین شوق شکفتن دارد
سلام
عیدت مبارک
زیبا نوشتی در مورد حجاب؛هم احساسی هم مذهبی!
خدا قوت بدهد


سلام
عید تو هم مبارک.
ممنون از نظر لطفت طلا.
انشاالله ولی به خودم یا قلمم؟!
۲۵ تیر ۹۰ ، ۱۷:۰۲ دختر مسلمان
سلام خدا قوت ...
عید بر شما مبارک
امام عصر (عج) به شیخ مفید نوشتند : به خاطر کارهای خوبت نزد ما مقربی...
آیا ما نیز می توانیم "مفید " باشیم...
یا حق ...


سلام
عید تو هم پربرکت.
اگه پست جدیدته،خدمت می رسم.
هنوزم انتظار و انتظار است
هنوزم دل به سینه بیقرار است
هنوزم خواب می بینم به شبها
همان مردی که بر اسبی سوار است
همان مردی که آید جمعه روزی
و این پایان خوب انتظار است


سپاس.
زیبا بود.
باسلام
میلاد منجی عالم بشریت مبارک
با"اثرات سازنده انتظار ظهور"بروزم
دعوت میکنم تشریف بیارید مطالعه کنید
سازنده است.


سلام
بر شما نیز مبارک.
خدمت می رسم
.
با سلام ای آقا
شبتان مهتابی
روز میلاد شما در پیش است
عرض تبریک آقا
و کمی بی تابی
ای نفس ها به فدای کف نعلین شما
اندکی تند قدم بردارید ....
.
دل خوش به مستحبی هستیم که پاسخش واجب است ...
السلام علیک یا اباصالح المهدی ارواحنا فداه
التماس دعـــــــای فـــرج .

عیدتان مبارک

مطلب بسیار جالب توجه و مفیدی بود
استفاده کردیم

قالب قبلی را بشتر می پسندیدم... اینجا نفس کشیدن راحت نیست


خیلی زیبا بود.سپاس.
ممنون از نظر لطف شما.
قالب قبلی که قالب شهادت حضرت زهرا بود.مناسبتی بود بهر صورت!
نفس کشیدن؟مطمئنید؟
وعده‏ دیدار نزدیک است ‏یاران مژده باد

روز وصلش می‏رسد، ایام هجران می‏رود

یا زهرا


سپاس.
زهرایی باشی
سلام علیکم.
1-این کیست که از اسم مستعاربنده میخواهد استفاده سو’ کند؟
منmesiboyبودم ولی الان بنده خدا هستم!وآخرین کامنتم بانام mesiboyهمان کامنت انگلیسی بود.
2-واقعا فضای مجازی فضای کذب است...
3-تاپایان ماه رمضان اینترنت نمی آیم.
4-خطاب بهmesiboyتازه باآبروی بقیه بازی نکنید چرامیخاهیدمراخراب کنید این کارازجوانمردی به دوراست

یاحق.


سلام
بسیار جالب است.کسی ابدا شما را نمی شناسد،با این حال سوء استفاده از نام نیز صورت می گیرد!!!
البته زمان ثبت آن دو کامنت(بنده خدا و mesiboy) فقط 6 دقیقه تفاوت زمانی دارد!!!
فضای مجازی چیزی از کذب هم آن سوتر است.
پس از بازگشت،اگر باز هم اینجا تشریف آوردید،لطف بفرمایید نام مستعار دیگری انتخاب نموده و بصورت کامنت خصوصی به بنده اعلام نمایید.
سپاس.
التماس دعا
مگه نمی دونی دوتا چشم پشت سرم دوتا سمت چپ و دوتا سمت راست دارم!! محض تقارن!
اواااا!!!!!!!!!!!! مگه من چجوریم؟ ها؟؟؟


نه والا!تازه فهمیدم!!!
فکر کنم دقیق که بشم،باید شبیه آدم فضایی ها باشی ها!!!!!!!!!!!!!!!
تو چه جوری هستی؟!
اینجا نمیشه بهت بگم!
۲۶ تیر ۹۰ ، ۲۰:۴۰ احمد-حدید
سلام
عیدتان مبارک
مطلب زیبایی بود، خیلی خوب بود که از روایات استفاده شده بود،
راجع به خحاب صفحه ای سیاه کردم، اگر سر بزنید و نظر بدید ممنون می شوم
" بررسی تحلیلی نقش ارگانهای فرهنگی در ایجاد و گسترش بی حجابی "
منتظر حضورتان در حدید هستم


سلام
عید شما نیز پربرکت.
سپاس از نظر لطف شما.
خدمت می رسم.
میلاد امام زمان (عج) مبارک باد


بر شما هم مبارک
۲۷ تیر ۹۰ ، ۰۸:۱۲ از حضور تا ظهور...
سلام بر "سیما"ی یک ناموس خدا
این هم از ستاره ای که درخشید ماه مجلس شد...
نیمه شعبانت چگونه گذشت؟! عیدی چه گرفتی؟!
امروز صبح فهمیدم جریان انتهای شب نیمه شعبان همچنان در جریان است و من ...
روزهایی که بی تو حرم میرم جات خیلی خالیه مخصوصا در صحن انقلاب رو به روی گنبد! همانجایی که قبله اش رو به گنبد است (یاد جریانش بیفت!)


سلام
این عبارت رو تازه یاد گرفتی ها!
نیمه شعبان امسالم به اشک نه،اما به شدت تلخ گذشت...
اگه هنوز در جریانه که "دل رمیده ما را انیس و مونس شد" هه هه
شما تو کهف و سوراخی و انقلاب و غرفه های دارالحجه و... کلا به یاد من باش.
بعله.یادم هست اون سوتی ضایعمون که به لطف سرکار در وب بنده علنی شد!
شما هم علی الحساب یاد شب از حرکت راهیان بیفت که تو غرفه های دارالحجه خواستیم خلوت کنیم و 50 نفر آدم ریختن دور و برمون!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
خبر:مسابقات جام جهانی فوتبال زنان با قهرمانی ژاپن به پایان رسید.
http://www.forum.98ia.com/t237992.html
البته ببخشید که این زنهای بی شعور خارجکی درک نمی کنند که ناموس خدایند و باید خودشون رو از چشمان جماعت هوسران حفظ کنند!!


عجب خبری!
چرا لغویات می گویید جناب!
اولا که فرهنگ ها بسیار متفاوت است.ثانیا آنچه که من امروز در جامعه تحت لوای اسلام می بینم،بسیار بدتر از ظاهر شدن ناموس های خداست در نظر نامحرمان.
یک سوال:
حضرت عالی دقیقا با چند نام در وب بنده کامنت می گذارید؟!!!
دلم برایت تنگ بود...


دل من نیز هم...
سلام عیدتون مبارک
انشااله این ماه و ماه مبارک رمضان که عطرش به مشام میرسه ماه های خوبی براتون باشه حرم آقا که میروید منو هم یاد کنید درادامه مطلبتان راجع به حجاب نوشته بودید که به جا و زیبا بود .


سلام
عید شما هم پربرکت.
انشاالله.برای شما نیز هم...
حرم؟؟؟داغ دل منو تازه نکنید.حرم خونم به شدت کم شده...
ممنون از نظر لطف شما
۲۷ تیر ۹۰ ، ۲۰:۰۰ احمد-حدید
ممنون از حضورتون
از پیشنهاداتتون هم ممنونم
برای پست جدیدم نظزی نداشتید؟!!


وظیفه بود.
خواهش می کنم.
راستش دقیقا نخوندم اما در فرصت مناسب،چشم!
"آنان که ایمان آوردند و نیکو کار شدند به زودی در بهشت در آوریم..."

التماس دعا
یا زهرا


بله...
شما رو میگن ها!!!
محتاجم بسیار...
سلام خواهرم!
لغویات؟؟!!؟!؟!؟!
بالاخره اگه زنها به قول شما ناموس خدایند فرقی نباید باشه ،چه در حکومت حقه جمهوری اسلامی زیست کنند چه در بلاد کفر!
اونها هم اتفاقا فکر می کنند دارن راه درست میرن و مدام دلشون به حال زنان در کشورهایی مثل ایران که حجاب اجباریست می سوزه!
حالا شما پیدا کنید پرتقال فروشو!
به نکته ذی قیمتی اشاره کردید!ریاکاری!که انواع مختلفی داره یک مدلش همینه که بعضیا(و نه شما!!) توی فضای مجازی خوب منبر میرن ولی توی اجتماع...
اما درباره بحث شیرین حجاب:
هرچند نوع مشخصی از حجاب رو مشخص نکردید ولی خب منظورتونو گرفتم.آنچه که درباره حجاب در قرآن اومده جزء متشابهات(یعنی مواردی که مصداق خارجى آنها و نحوه پیاده شدن آنها در خارج مورد اختلاف است) بوده و هرگز نمی توان نوع خاصی از پوشش را مصداق آن آیات معرفی کرد!
روایات رو هم بر فرض صحت نمی توان و نباید به تمام اعصار و تمام مکان ها تعمیم داد! تفاوت شرایط شما با حولاء از زمین است تا آسمان.
به نظر میرسه که موضوع اصلی توجه به " حیا " و رعایت " عفت " باشه.چه بسا خواهرانی که چادر چاقچور هم داشته باشند ولی چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند!
ولی گذشته از همه این حرفها بحث در مورد زنها این موجودات مرموز(چه زمانی که خرید و فروش می شدن و چه در عصر دفاع از حقوق زنان و گسترش فمنیسم) همیشه بوده و به نظر میاد که تمومی نداره!!!!!!!
خوشحالم که شما رو پیدا کردم،من دقیقا با همین یک نام مزاحم خواهم شد.
ال 2 آ


سلام
جداگانه پاسخ شما را خواهم داد.
سلام
دعوتتان می کنم وبلاگ تازه تاسیس چادرنوشت را ببینید، نقد کنید و در صورت صلاحدید لینک کنید.
منتظر قدومتان هستم دوست عزیز...


سلام
اسم زیبایی است.
خدمت می رسم.
۲۹ تیر ۹۰ ، ۱۲:۴۴ ناموس خدا
خطاب به جناب x
سلام علیکم
1.دقیقا لغویات چون "بی شعور" سخن بیهوده است.نیست؟!
2.بنده عرض نکردم فرقی هست اما شما باید دید نوع حضورشان به چه صورتی است.شاید به نسبت فرهنگشان حجاب شایسته ای داشتند،ناگفته نماند بنده کلا با حضور اینچنینی زنان در جامعه مخالفم!
3.ما افتخار می کنیم به حجابی که اجباری است اما نگاه نامردان زمین را از ما دور می کند.
4.بنده هم ابدا مصداقی برای حجاب ذکر نکردم.خداوند هم در آیه 59 سوره احزاب اگر نوع را معرفی می کند،به شرایط زمانی برمی گردد که خواسته سرپوش زنان بلندتر باشد و روی گریبان و سینه را بپوشاند.به طور مثال مقایسه بفرمایید حجاب زنان مسلمان را در کشورهای اروپایی و ایران.البته بسیار شدید معتقدم که چادر بهترین نوع حجاب است.
5.تفاوت شرایط من با حولاء،یعنی من می توانم مچ پا را در معرض نگاه نامحرم قرار دهم؟؟؟متوجه این قسمت از کلام شما نشدم.
6.موضوع اصلی عفاف و حجاب است.به تقویم مراجعه فرمایید.21 تیر...
7.سرشت زنان به گونه ای است که فقط خداوند از رازهای وجودی شان مطلع است و بس.نوع بشر را چنین لیاقتی نیست!
8.با همین نام،البته بعد از این و نه پیش از این زمان!
9.پست بنده "برای خواهرم" داشت و "برای برادرم"!شما که اینقدر دقیق قسمت اول را مطلعه فرمودید،چرا هیچ توجهی به قسمت دوم نداشتید؟؟؟
10.محتاجم بسیار
۲۹ تیر ۹۰ ، ۱۴:۴۳ کسی که دوستان خدا رو دوست داره
سلام.قلمتون واقعا تحسین برانگیزه.بضغیده شدم از اینکه خدا به من این لطف رو کرده که ناموسش باشم و چادر حجابم.خدایا چطور شاکر نعمت های فراوانت باشم


سلام
سپاس از نظر لطف شما.
بضغیده همان بغضیده است؟!!!
لحظه به لحظه باید سپاسش گفت...
۲۹ تیر ۹۰ ، ۱۵:۴۸ طلبه پاسخگو
سلام و عرض ادب
مطلب مفید و مورد مقبولی بود استفاده کردم.ممنونم از زحماتتون.
ارزش حجاب رو به نظر من از مصادیق آن باید فهمید نه فقط صرف بحث نظری...
التماس دعاسلام
سپاس از نظر لطف شما.
بله اما مصادیقی که با همین حجاب،ارزشش را به سخره نگیرند.گاهی رنگها و اصل پوشش هم می شود زینت!
محتاجم بسیار
خوش اومدین به وبلاگم
و ممنون از لطف تون...
راستی اد هم کردمتون با آی دی م.


زنده باشید.
خواهش می کنم.
ممنونم.
وظیفه ما بعنوان یک جوان چیست ؟
کم کم فرهنگمان را داریم می بازیم....
به روزم....


باید بدانم چیست اما...نمی دانم!!!
خدمت می رسم.
سلام دوست...
به روزم...
منور کن خانه ام را با حضور پرمهرت...سلام طلا
خدمت می رسم.
پرکار شدی م.م جونی!!!
.......... پس‌نوشت ..........
حرف‌هامان، دروغین
گریه‌هامـان، دروغین
اشک‌هامان، دروغین
.......... پس‌نوشت ..........
ســـــــــــــــکوت
.......... پس‌نوشت ..........
نسأل‌الله منازل‌الشّهداء


خیلی زیبا نوشته اید.
خدمت می رسم.
سلام
خیلی قبلتر هم اومدم و سری زدم
فقط از اونجایی که ناگفتن بنده از گفتنم بهتره نظری نذاشتم
مطلب حجاب رو هم نخوندم،خوندمش نظرمو میدم
فقط اگه یه سری راهکار هم بشه ارائه داد تا وضع حجاب بهتر بشه شاید جالب تر بشه
موفق باشید


سلام
ناگفتن از گفتن بهتر رو کی گفته؟؟؟
من باید بگم که به هیچ وجه اینو نمیگم و همیشه از نظرات شما استفاده کردم.
انشاالله...
اگه بتونم روش کار می کنم (انشالله مثل سوریه نشه!!!)
سلام
ممنون


سلام
خواهش می کنم.وظیفه بود.
۳۱ تیر ۹۰ ، ۱۶:۵۲ سرباز گمنام
وصیتنامه شهدا را که ورق بزنی در بیشتر آنها این جمله به چشمت خواهد خورد که:
خواهرم، سیاهی حجاب تو کوبنده‌تر از سرخی خون من است. کوبنده‌تر است؛ شریف‌تر است؛ سلاحی کاری‌تر است؛ مقدس‌تر است؛
مقدس‌تر است چرا که یادگار بزرگ بانوی عالمین فاطمه زهرا سلام‌الله علیهاست.
سلاحی کاری‌تر از خون شهداست؛ چرا که مراقبه ساعات طوفانی زینب کبری سلام الله علیهاست.
کوبنده‌تر است؛ چرا که سدّ است در برابر خواسته شیطان بزرگ در شبیخون فرهنگی که قسم یاد کرده تا هر چه باور را در عالم نابود کند.
شریف‌تر است؛ چرا که حق خداوندیست و نه حق بشری.


ماه شعبان رو به پایان است؛دعا، استغفار و تلاوت قرآن را فراموش نکنیم
وَ أَکْثِرْ مِنَ الدُّعَاءِ ...


دقیقا همین گونه است.
کاملا و به صورت صد درصدی کلامتان را تصدیق می کنم.
امید که همگان در جامعه به این نظر برسند.
سلام
نگی نیومدی این دفعه سومه که میام بالاخره بلاگفا دلش سوخت کد امنیتی داد!
ماشاالله 60 تا نظر شده باخودم گفتم چطوره بلاگفا با این60نفر لج نیست؟!
متن رو کامل خوندم .برای خودم متاسفم با اینکه با تمام وجود حجابم رو دوست دارم اما احساس می کنم نمی تونم کسی رو کاملا قانع کنم که این حجاب نعمت بزرگیه.


سلام
بلاگفا که جدیدا بچه خوبی شده!!!!!!!!!!!!!
ممنون که سر زدی.
کسی برای فهم نعمت بودن حجاب نباید قانع باشه.حجاب ارزشی هست که باید به صورت یک باور در قلب انسان متبلور بشه.
از نوشتن شروع کن تا بعد...
سلام
با ده نکته کاربردی برای دختر ها و پسرها بروزم
منتظر نظرتان هستم
یاعلی


سلام
خدمت می رسم
۰۱ مرداد ۹۰ ، ۱۷:۰۷ سیدالعارفین
سلام علیکم و رحمه الله و برکاته
بسیار عالی و دلچسب بود.البته جز این هم انتظار نمیره.
این افغانی ها رمق رو از بنده گرفته اند و گرنه نظرات کارشناسی خودم رو عرض می کردم.ان شاالله دفعات بعد!!
التماس دعا


سلام
سپاس از نظر لطف شما.
جز این انتظار می رود اما زمانی که دل از دغدغه می نویسد،تاثیر را نیز در پی خواهد داشت.نیکوست اگر تاثیر به مرحله عمل برسد.
در رابطه با تاثیر فوق العاده شدید افغانی های مذکور بنده کاملا با حضرت عالی موافقم،لیک از شما نیز بیش از این انتظار نمی رود!!!
انشاالله...
محتاجم بسیار...
یک سوال:
"می خواهم زن باشم" یعنی چی؟


"می خواهم زن باشم" یعنی دغدغه ذهنی من این هست به دنبال آن بخش از شخصیت زن باشم که در حال نابودی است.بسیاری از زنان امروز نهایت زن را مردانگی می دانند حال آنکه زن بودن به تنهایی ارزشی بس والاست.
"می خواهم زن باشم" یعنی دوست دارم به آنی برسم که از مادر به یادگار مانده است و در طی قرون به دست بی رحم فنا سپرده شده است.
"می خواهم زن باشم" یعنی می خواهم خودم باشم!
انا لله و انا الیه رجعون


باید خدمت برسم؟!تقدیم با عشقش کو؟!!!
هه هه
سلام
شماکه توی دانشکده کلی رو میگرفتین و محرم نامحرم بازی در می آوردید چی شده که اینجا همه چیز یادتون رفته!
فاصله حرف تاعمل از..تا..است.
من اگه مثل شما نبودم حداقل یه رو بودم.
اصلا شمادخترا که ادا مسلمونی درمیارید میدونید خدا برا چی زن رو آفرید؟
فحش ندی!


سلام علیکم
بنده در این وب دقیقا چه چیزی را به فراموشی سپرده ام که با رو گرفتن و محرم نامحرم بازی درآوردن(!) منافات دارد؟؟؟
با نامحرمان صمیمی صحبت می کنم و حجاب در گفتار ندارم؟!
به گمانم اینگونه نباشد!هست؟!
بنده فقط در دانشکده این گونه هستم که شما می فرمایید؟!
فاصله حرف تا عمل بسیار است و بنده نیز کاملا بدان معتقدم،لیک بفرمایید کدام حرف من با عملم نمی خواند!
بنده چگونه هستم که شما همچون من نیستید؟!!!
ما دختران ادای مسلمانی درمی آوریم و لابد شما پسران ابدا اهل ادا نیستید؟!(البته امیدوارم شما پسر باشید!!!)
خداوند زن را آفرید تا از دامن او مرد به معراج برود!تفهیم است؟!!!
لزومی برای نثار فحش به وجودتان نمی بینم چرا که اولا بازدید کنندگان این وب در نقد مختارند،ثانیا از کلامتان توهین چندانی برداشت نمی کنم که اگر هم اینگونه باشد،پاسخ نقد توهین گونه شما را می دهم و زبان به لغویات نمی آلایم!
شما لطف بفرمایید توضیحات بیشتری را در رابطه با منظور اصلی تان مبذول بفرمایید.
۰۳ مرداد ۹۰ ، ۱۹:۱۲ نیم من بانو!
عفاف و حجاب در این جامعه جز لطمه بر بدن نحیف بسیجیان هیچ اثری ندارد!و معلوم نیست آقایان قوه ی غذایی کی بیدار می شوند!آنهایی که تنها کارشان سرو غذا برای مجرمین است!یا صاحب الزمان...


از کلامتان پیداست که باید ابتدا پستتان خوانده شود،سپس نظر قطعی داد.
خدمت می رسم.
سلام
خوب اما خب؟


سلام
سپاس
هیچ!
امید تاثیر در خود و خوانندگان داشتم که ظاهرا در رابطه با شما ناامید شد!
عنایت دارید که تاثیر یک دلنوشته ایجاد اندیشه است در خواننده یا شنونده!عمل هیچگاه در حیطه اهداف یک دلنوشته نمی گنجد.
بنده نیز در جایگاهی نیستم که با عمل افراد در وبم کاری داشته باشم.
امید که از پاسخم سوء برداشت نفرمایید.اگر ابهامی بود،بفرمایید شرح بیشتری به محضرتان عرضه گردد.البته انتظار می رود منظور دقیق بنده را متوجه شوید و انشاالله همین طور است.
۰۴ مرداد ۹۰ ، ۰۹:۰۵ از حضور تا ظهور...
سلام بر "سیما"ی یک ناموس خدا
به روز هستم با دو پست :

1- تدبر در آیه 3 سوره ابراهیم!
2- شما بگویید به کدامین گناه؟

سپاسی پیشاپیش از نظرات با بصیرت شما- یا حق


سلام بر مهسای همان ناموس خدا
اکتیویتی بالا یافتی فرزندم!!!
خدمت می رسم و وبت را سرشار از بصیرت می نمایم.
هه هه
۰۴ مرداد ۹۰ ، ۱۰:۱۲ تاانتهاسکوت
درهوایی که به جزبغض کسی همراهم نیست’
ودگر هیچ کسی شاهد غمهایم نیست’
آنچنان سخت نفسم میگیرد
ناخودآگاه به خود می آیم ومی بینم’
که خدا در تپش ثانیه هایم جاریست...
سلام اگه باتبادل لینک موافقی خبرم کن


سپاس.
خدمت می رسم و عرض می کنم.
۰۴ مرداد ۹۰ ، ۱۷:۴۰ مصطفی منتظر
سلام
پست خیلی خوبی بود ولی اگه بخوایم کمی به عمق قضیه نگاه کنیم شرایط اجتماع بسیار به این گناهان دامن میزنه. به عنوان مثال جوانانی که (چه دختر و چه پسر) پس از گرفتن مدرک به دنبال کار می گردن و فضای کاری براشون موجود نیست و از طرفی قیمت مسکن(بیشتر واسه آقایون) بسیار بالاست که تا سالها اشتغال نیز انسان از پس تامین آن برنمی آید و... هزاران دست اندازی هستند که باعث می شود سست ایمان ها به راه های میونبر مراجعه کنن که همانا دامهای شیطان هستند
اینجا همانجاییست که بایستی حکام و دولتمردان به یاد وصایای علی ع بیفتند و منش ایشان رو سرلوحه کارشون قرار بدن تا مشکلات جامعه در پس سیاست بازی های اونها به فراموشی سپرده نشه.

التماس دعا


سلام بزرگوار
سپاس از نظر لطف شما.
با کلامتان موافقم که شرایط اجتماع جزء عواملی هستند که به ضعف ایمان دامن می زنند اما هرگز موجب آن نمی گردند.تا فردی در درون خود تزلزل ایمانی نداشته باشد، هیچ مشکل اجتماعی وی را از صراط مستقیم منحرف نمی کند و مصائب بسیار صدر اسلام و وجود مقدس پیامبر(ص) و ائمه اطهار (علیهم السلام) و البته اصحاب بزرگوار ایشان گواه این مدعاست.
سیاست بازی های مسئولین کشوری به یقین روی بسیاری از حقایق رنگ نیرنگ می زند و همین موضوع برای افول تدریجی یک نظام اسلامی کافی است.آنچه مهم می نماید این است که آحاد جامعه بیداری و هوشیاری خود را تماما حفظ کنند و به دنبال آن بصیرتی باشند که از جانب تمام بزرگان به ایشان به یادگار رسیده است.
سپاس از نظرتان.
محتاجم بسیار...
خب مگر من چیزی گفتم . منظور از خب فقط این بود که خروجی مطلب درباره حجاب چی بود. همین....

سوء برداشت هم نکردم . دلنوشته هاتون عالی بود . من که تایید نمیخوام بکنم فقط، گفتم نظری دیگه هم بدم .


خیر!عرائض بنده در راستای "پیشگیری بهتر از درمان است" بود.
خروجی مطلب همان بود که خوانندگان محترم به مرحله ای از اندیشه برسند که خود برای دنیا و آخرتشان تصمیم بگیرند.
مطلب حجاب نبود!عفاف و حجاب هر دو کنار هم معنا می یابند.به گفته دوستی عزیز در وب "حجاب،امن ترین پناهگاه زن": خواهرم...حجابت!برادرم...نگاهت!
سپاس از نظر لطف شما.
بنده هم صرفا دنبال تایید نیستم اما نظرات کارشناسی است که به پیشبرد اهداف اساسی در این مقوله کمک می نماید.
"از دامن زن مرد به معراج می رود!"
هه هه!!
این حرفا رو درست کردن تا شماها را گول بزنند.وگرنه خیلی روشنه که زنها برای چی آفریده شدند!!!
روشن تر بگم:از اونجاکه تمامی انسانها از خاک آفریده شدند،ولی اصولا جنس مونث همانند جنس مذکر تکامل پیدا نکرده ، در واقع زنها شبیه همون خاک عمل می کنند اما کیه که ندونه تا بذری نباشه،خاک را چه فایده!


شما مسلمان هستید جناب؟؟؟
حدیث نبوی را راهی برای گول زدن زنان می دانید؟؟؟
حاشا به اسلامتان!!!
تکامل جنس مذکر کجاست که جنس مونث فاقد آن است؟؟؟
سیر تکاملی در میان سایر گونه های خلقت یافت می شود اما در میان انسان ها...
منظور دقیق شما از تشبیه زن به خاک و مرد به بذر چیست؟!
در پاسخ توهین حضرت عالی...
همین بس که بدانید الگوی زنان بشریت،نور چشم و پاره تن رسول روشنایی هاست.
همین بس که زن ترین زن عالم بانوی آرامش خانه علی است،مردترین مرد عالم.
همین بس که زهرای مهربانی سبب خلقت کون و مکان است و این سخن خداست.
۰۵ مرداد ۹۰ ، ۱۰:۳۰ از حضور تا ظهور...
با اجازه صاحب عزیز وبلاگ!
خطاب به جناب ...! سلام علیکم
از همیشه تا همیشه اینگونه بوده و هست ، زمانی که جوابی منطقی وار به ذهن کسی نمیرسد، دست به دامن توهین و اهانت به طرف مقابل میشود
برهیچ کس مکتوم نیست که خداوند آن قدر برای خانمها ارزش قائل است که از آنها درخواست نموده همانند مروارید درون صدف خود را از هر نگاه و سلاح آلوده حفظ کنند.و این نشان دهنده ارزش والای اوست در اسلام .انشاالله برای شما هم مکتوم نباشد.
اما اگر مسلمان باشید که ظاهرا هستید، مصداق معنای جمله "از دامن زن، مرد به معراج می رود" را باید در پیامبر دین خود بیابید!و آن را هجویات برنشمارید!

در ضمن برحسب فرض اگر سطرآخر فرمایش جناب عالی درست باشد گمان میبرم از تاثیر "حیات بخش" خاک برای بذر غافل بوده اید.

و نکته آخر، بنده که از صمیمی ترین دوستان ناموس خدا هستم تا کنون تضادی بین رفتار مجازی و حقیقی ایشان یافت نکردم چراکه اگر اینگونه بود اولین کسی که بدو اعتراض و انتقاد مینمود خود بنده بودم!
والسلام


خواهش می کنم بانو!راحت راحت باش!تو که خودت یه پا مدیری اینجا!!!
من هم دنبال کامنتهای منطقی و البته بی توهین به جنس زن هستم وگرنه توهین به شخص خودم که شده عادت!
خداوند بی آنکه ذره ای از ارزش زن بکاهد،مرد را جنس برتر می داند.
نکته اصلی همین جاست که حدیث نبوی چطور آدم رو گول می زنه؟!
ما زنان افتخار می کنیم که خاک باشیم برای بذرهایی که قرار است یار موعود (عج) باشند.
ممنون که تضاد ندیدی و بیشتر ممنون که اولین معترضی،اگر ببینی!
۰۵ مرداد ۹۰ ، ۱۳:۳۶ نیم من بانو!
خیر خیلی نیاز به پست خوندن نداشت در جواب پست شما بود!


عجب!
عذرخواهم بابت عدم هوش در فهم کامنت شما!
با این موافقم که عفاف و حجاب اگر به معنای اصلی خود به کار نرود،باعث لطمه به ورحیه ارزش خواهی خواهد شد.
سلام ناموس
بابا حوصله تو عشقه!
(با زبان مذکور آشنایی داری؟ نداری بگو توضیحات تکمیلی ارائه گردد!!)


سلام پرستو
خودت را عشق است!!
هه هه
کدوم حوصله؟خوای دیدی باز؟!
آدم با تو بگرده و این زبان رو یاد نداشته باشه؟!(چشمک)
سلام
ای...جدید از خدا بی خبر!ازخدا بترس و اینقدر یاوه بهم نباف!
-برای خواهرم ناموس خدا:فقط کامنت ...اول از من بود که درآن باآن لحن تیز آن حرفها را زدم تا برایت برجسته شود.والا ساحت پاک شما قدسیان ملکوتی مبراتر از آن است که همچومنی بخاهد به شما تذکری بدهد. همین.
درضمن چراهرکامنتی را تایید میکنید؟ ان لغویات جناب...جدید از خدابیخبر که خودش را به جای دیگری معرفی میکند و یاوه می سراید، مراسوزاند.
خودخوری میکنم که چرا هر بی سروپایی بایدبه شما توهین کند؟
ازاین به بعد اگرچنین کامنتهایی را تایید کنی تورا هرگز نخاهم بخشید.
درضمن مومن عزت داردو هیچ کس حق ندارد .. حتی خوداو.

ازخشمم در گذر که کنترلم را از دست دادم.
درضمن مرامیشناسی و به صورت کامنت خصوصی معرفی خاهم کرد.

ضمناجناب ... جدید!حرفتان را فراموش نفرمایید درموردخواهر و مادر گرامیتان .
وشما را توصیه به مطالعه میکنم تا ازاین مالیخولیا بیرون بییایید.
هوالحق.


سلام علیکم
لحن تیز برای برجسته شدن کلام تا آنجا نیکوست که خود دربردارنده توهینی نباشد که البته در کلام شما چنین چیزی نبود.
در رابطه با این عبارت "قدسیان ملکوتی" یقین دارید که برای بنده صادق است؟؟؟!!! بنده ابدا چنین گمانی نمی کنم و البته برای تذکر به خویشتنم هیچ شرطی برای طرف مقابلم ندارم.هر کسی در هر جایگاهی می تواند ایرادات رفتاری و گفتاری بنده را متذکر شود،البته به شرط احترام!
کامنت ایشان لزوم به تایید داشت چون پاسخش بسیار واجب بود و برای روشن شدن ابهامات موضوع برای سایر خوانندگان ضروری بود هیچ سانسوری هم صورت نگیرد.
بر نفس خویش مسلط باشید جناب و سعی بفرمایید حرف خارج از حیطه ادب نزنید،حتی اگر طرف مقابل حرف ناشایستی زده باشد.
بنده را نخواهید بخشید؟؟؟عذرخواهم ولی مگر بنده و حضرت عالی حقی به گردن همدیگر داریم؟؟؟البته عرض به خدمتتان که تلاش بیشتری برای عدم وجود بی ادبی ها و بی احترامی ها در وبم خواهم نمود.
به نکته بسیار ظریفی اشاره فرمودید که ایشان ابتدائا می بایست حرفشان را در ارتباط با نوامیس خویش صادق بدانند.
بنده به گمانم حضرت عالی را کاملا شناخته ام ولی عمیقا به شما توصیه می کنم نام مشخصی برای بیان عقایدتان داشته باشید.بنده هیچ مشکلی نمی بینم که همان نام پیشین را داشته باشید.
التماس دعا
بعد از آروم شدنم:1- الان دارم میفکرم، نمی دانی چقدرکیف میکنم وقتی میبینم که شخصیتت را نظمی اللهی می دهی.
2-راستی بانو جمله ی "از دامن زن مرد به معراج میرود" از امام خمینی
است نه پیامبر اعظم .ص.
بی زحمت قصه ابراهیم ادهم و ملوان کشتی را درکتاب حکمت ها و اندرزها بخوان.و ببین شهیدمطهری چطور اونو نقد میکنه!در رابطه با توهین دیگران به یه مسلمونه .
هوالحق.


خدا را سپاس که آرام شدید!
شخصیتم را نظمی اللهی می دهم؟!متوجه منظورتان نمی شوم.سپاسگزار خواهم بود اگر به طور مبسوط توضیح دهید.
از حضرت عالی و تمام خوانندگان عذرخواهم.حق با شماست.
این کتاب را ندارم و نام این داستان را نیز تاکنون نشنیده ام ولی سعی می کنم پس از خواندن کتابی که فعلا مشغول مطالعه اش هستم،این کتاب را بیابم و بخوانم.
۰۷ مرداد ۹۰ ، ۰۹:۱۳ تاانتهاسکوت
سلام باافتخار شدین مهمون همیشگی وبم
ممنون از حضورتون


سلام
سپاس از لطف شما.
خواهش می کنم
۰۷ مرداد ۹۰ ، ۱۳:۰۱ تاانتهاسکوت
سلام خوبین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اهل سفرهستین؟
خب پس حالاکه اهلشین به منم یه سر بزنین وبهم کمک کنین باشههههههههه
منتظرم نذارین
سلام
الحمدلله...
اهل سفر آخرتم!!!
خدمت می رسم.
مختار را کشتند احمدی نژاد را دریابیم!


خدمت می رسم.
مختار را کشتند احمدی نژاد را دریابیم!


با تاکید خدمت می رسم.
سلام احوال شما؟
انشالله در سایه قدسی حضرتش باشی
پیش ما هم بیا


سلام
الحمدلله...
انشالله.شما نیز هم.
خدمت می رسم.
سلام
خوبی
مرسی که بهم سرزدی
بابا ثقیل!!!!


سلام
به لطف شما.
وظیفه بود.شما ببخشید که این سر زدن ها دیر به دیر صورت می گیره.
قضیه این ثقیل چیه؟
ببین اگه فهمیدی چطور میشه زن بود توروخدا به منم یادبده


راستش یه معجونی داره که از یک کیمیاگر گرفتم.همین که بخوری،زن میشی!!!!!!!!!!!!!!!
زن شدن مگه سوال داره؟!
برای زن بودن یه الگو انتخاب کن و تمام تلاشت رو بکن تا بهش نزدیک شی،نه مثل من فلک زده که حتی درجا هم نمی زنم و مدام پس رفت می کنم...
موفق باشی.
سلام مامانی
نیستی ببینی جه بلایی به سر دخمل نازت اومده؟!
نمیتونم مث ادم راه برم
دیگه هیج امیدی نیست...


در ضمن اگر خواستی وبتو آپ کن


سلام طلا
این دخمل ناز که گفتی،خودت بودی؟!!!
تو که قبلا هم خیلی خوب راه نمی رفتی،(هه هه) ولی بگو ببینم چی شدی؟نمیری یه وقت که من اعصاب نعش کشی ندارم. (چشمک)
انشاالله چند روز دیگه.دارم روش کار می کنم.
۰۸ مرداد ۹۰ ، ۱۰:۲۰ از حضور تا ظهور...
سلام بر "سیما"ی یک ناموس خدا
از سرکار خانم، "آشکار" میپرسم تا راه طفره برایت بسته باشد - چند روزیست که مثل همیشه نیستی. چیزی شده؟! مشکلی پیش اومده؟!
از آنجایی که به خوبی می شناسمت این را میدانم که دوباره زبانی نابه جا و به ناحق چرخیده و خاطرت را آزرده است...نگو اشتباهه چون بین من و تو دروغ جایی نداره.
در ضمن آسمانت پرستاره شده است. از این بابت تبریک. گمان میبرم نوبتی باشد.


مهسای جان و دلم،سلام
چون با اس از جواب دادن بهت طفره میرم،منو تو منگنه میذاری؟!
بین من و تو اونقدر رابطه معنوی قوی هست که لازم نباشه حتما چیزی پرسیده بشه تا به اطمینان برسیم یکیمون چیزیش شده و بابت موضوعی ناراحته.
مهسا!مهسا!مهسا!
دارم می ترکم!می فهمی؟
نپرس چرا،ولی بگو می فهمی وقتی میگم می ترکم یعنی چی؟نپرس چرا،چون نه الان و نه هیچ وقت دیگه ای نمی تونم بهت بگم.نپرس چرا،چون نمیگم.هیچ وقت نمیگم.
مهسا خیلی سخته!خیلی سخته آدم برای کار نکرده و حرف نزده حرفهای نامربوط بشنوه!
مثل یه دوست خوب و آینه بهم بگو من اهل تهمتم؟من هر گندی تو زندگیم داشتم،تا حالا به کسی تهمت زدم؟
اگه نزدم،پس چرا زندگیم تهمت بارونه؟؟؟چرا هر کسی هر چی می شنوه به حساب من می نویسه و خودش رو معصوم می دونه؟؟؟تا کی باید من برای خودم تکرار کنم "مآ اصابک من حسنة فمن الله و مآ اصابک من سیئة فمن نفسک"؟؟؟چرا هر کسی که طرف مقابل منه،هیچ وقت این آیه یادش نمیاد؟؟؟چرا جواب مصیبتهای بقیه رو من باید بدم؟؟؟مگه من خودم تو زندگی کم مصیبت و بدبختی دارم؟؟؟
مهسا!مهسا!مهسا!
خسته ام،خیلی خسته...
کاش می تونستم بهت بگم.کاش می تونستم...
با همون ستاره ها زندگی کنم،بهتره!
۰۸ مرداد ۹۰ ، ۲۰:۵۴ صالحون(پادگان جنگ سایبری)
جویند همه هلال و من ابرویت / گیرند همه روزه و من گیسویت

از جمله ای دوازده ماه تمام / یک ماه مبارک است ، آن هم رویت

فرا رسیدن ماه مبارک رمضان برشما مبارک باد

امام صادق-ع:

خواب روزه دار عبادت ،خاموشی او تسبیح ، عمل وی پذیرفته شده

و دعای او مستجاب است . . .

کد لوگوی های ماه مبارک رمضان برای وبلاگ و سایت شما

کد لوگوی های ماه مبارک رمضان را می توانید در بالا ترین قسمت ویرایش قالب وبلاگتان و یا در بخش کد های اضافی قرار دهید.


سپاس
۰۸ مرداد ۹۰ ، ۲۱:۰۱ صالحون(پادگان جنگ سایبری)
جویند همه هلال و من ابرویت / گیرند همه روزه و من گیسویت

از جمله ای دوازده ماه تمام / یک ماه مبارک است ، آن هم رویت

فرا رسیدن ماه مبارک رمضان برشما مبارک باد

امام صادق-ع:

خواب روزه دار عبادت ،خاموشی او تسبیح ، عمل وی پذیرفته شده

و دعای او مستجاب است . . .

کد لوگوی های ماه مبارک رمضان برای وبلاگ و سایت شما


کد لوگوی های ماه مبارک رمضان را می توانید در بالا ترین قسمت ویرایش قالب وبلاگتان و یا در بخش کد های اضافی قرار دهید.


سپاس
۰۹ مرداد ۹۰ ، ۰۹:۵۴ از حضور تا ظهور...
لازم به گفتن تو نیست
ناگفته همه چیز رو فهمیدم . فقط میتونم بگم که خداکنه به حق ماه مبارک بخوایم و بتونیم به یاری خدا هدایت شیم ، اصلاح شیم ، " انـــــــــســان" شیم. یک مقداری احساس کنیم که خدا و امام زمان ناظرند بر اعمالمون.لااقل از اونا خجالت بکشیم.
برام دعا کن !که روز شمار فرصت های باقی مونده شروع شده و ستاره آسمان همچنان کم سوست...


خیلی دعام کن مهسای من،خیلی...
واقعا کاش انـــــــــســــــــــــــان شم!
ستاره های من فعلا بدجور دارن چشمک می زنن!!!
سلام

1-درموردعبارتهای:"هرگزشمارا...."در کامنت اول.و"چقدر کیف..."درکامنت دوم.
انگارشما را با خواهر خودم اشتباه گرفتم،همین،پس ببخشایید.و لطف نموده انها (ویا هرجای دیگرکامنت ها که بدور ازادب و..)را حذف یا ویراش محتوایی کنید.سپاس فراوان.
4-درمورد قدسیان ملکوتی:
2-درموردنظم اللهی پرسش نمودیید:کافیست به سایت استاد اصغرطاهرزاده مراجعه ، ودرقسمت کتابها،کتاب عالم انسان دینی را دانلود نموده(رایگانه)ومطالعه نمایید.اگر ابهامی بود،آن موقع در خدمتم.درضمن چند جزوه و یک کتاب درمورد روزه و ماه رمضان در همان سایت موجود است که جزء بهترین ها( برای من) است.،هرچند برای چون شمایی شاید خیلی سطح بالا نباشند که ...ولی حداقل به یک نیم نگاه می ارزند.
3-ناقص بودن عبارتها به دلیل خستگی است ولی تا آن حد گفته ام که همه چیز را متوجه شویید.
4-به نظر می آید خواننده خاموش باشم و یا کلا نباشم، بهتر است.
هوالحق.


سلام بزرگوار
بنده اعتراضی حتی به آن بخش از کلام شما ندارم و اتفاقا می پسندم هر کسی همان گونه باشد که هست.نیت شما از همین بخش کلامتان مشخص بود و همین بسیار نیکوست.
بابت آدرس دهی تان بسیار بسیار متشکرم.حتما برای بیرون آمدن از مرداب زندگی ام مطالعه شان خواهم کرد.
خستگی تان دور باد!
برای بنده حضور رسمی خواننده بسیار مهم است و البته از شما چه پنهان،خوانندگی خاموش را نمی پسندم!!!
به هر جهت خوشحال خواهم شد از نظراتتان استفاده کنم.
خطاب به تمام خوانندگان محترم
سلام علیکم
آنچه در پاسخ کامنت مهسای عزیزم گفتم،تنها حرفی بود از هزاران کاندر عبارت آمد!در رابطه با آن به هیچ فردی اجازه این نقد را نمی دهم که مسائل خصوصی و مختص فضای دوستانه مان را علنی نموده ام که تنها عقب گردی به گذشته وبم این مهم را بر همگان می نمایاند که اینجا "همه" از مسائل خصوصی شان با بنده سخن می رانند.بنده پست در رابطه با عفاف و حجاب هم که در وبم می گذارم،باید پاسخ توهین به شخص خودم را بدهم!!!اینجا بسیار اندک اند آنان که از هیچ موضوع خارج از فضای وب با بنده سخن نگویند و این نقد از جانب ایشان بر من ابدا وارد نیست که در کامنت ها فقط از مطالب پست عنوان شود و بس!
طرفه آنکه مدیر این وب،شخص بنده هستم و یقینا خود بهتر از هر فردی می دانم با زندگی ام چه کنم!هر چند به تمام انتقاداتی که با نیت خیر بیان شوند،احترام خاص می گذارم.
به عرصه ناممکنات پهلو زدن روز بی اشک و مصیبت برایم حقیقتی است که دارد به عادت بدل می شود،هرچند که تلخکامی اش را حد و مرزی نیست!با این وجود پاسخم به مهسا تقریبا ترکیدن بغض سنگین حرفهای همیشگی دلم بود که به تازگی زخم چرکینش سر باز کرده است و آن هم باران تهمت است!!!
برای مکتوم ماندن آنچه حتی مهسا و فائزه هم از آن بی خبرند،هیچ گاه قول نداده ام اما اندکی جستجو در خویشتنم به من می باوراند که به قدر ارزنی وجدان در وجود دارم که تا ابد در سینه نگاهش دارم،حتی اگر تا قیام قیامت در باران تهمت زندگی،خیس شوم!!!
کامنت های خصوصی دوستان و دلگرمی هایشان شرمنده ام کرد و این باور را در من به قطعیت رساند که هنوز هستند دوستانی که به رویم خنجر ندارند،چه رسند به آنکه از نیام هم برکشندش!سپاس از همه شان...
شعر رمضان/ فتح‌الله اسلامی‌نیا

رمضان آمد و آهسته صدا کرد مرا
مستعد سفر شهر خدا کرد مرا

از گلستان کرم طرفه نسیمی بوزید
که سراپای پر از عطر و صفا کرد مرا

نازم آن دوست که با لطف سلیمانی خویش
پله از سلسله دیو دعا کرد مرا

فیض روح‌القدسم کرد رها از ظلمات
همرهی تا به لب آب بقا کرد مرا

من نبودم بجز از جاهل گم کرده رهی
لایق مکتب فخر النجبا کرد مرا

در شگفتم ز کرامات و خطاپوشی او
من خطا کردم و او مهر و وفا کرد مرا

دست از دامن این پیک مبارک نکشم
که به مهمانی آن دوست ندا کرد مرا

زین دعاهاست که با این همه بی‌برگی و ضعف
در گلستان ادب نغمه سرا کرد مرا

هر سر مویم اگر شکر کند تا به ابد
کم بود زین همه فیضی که عطا کرد مرا


زیبا بود.
سپاس.
سلام
فرارسیدن این ماه مبارک رمضان رو تبریک میگم
و این که من از یادتون نمی کاهم
یه جمله به نظرم قشنگ دیدم گفتم به شما هم بگم
شهید:خواهرم سرخی خونم را به سیاهی چادرت به امانت دادم ،پس امانت دار خوبی باش
قشنگ بود نه؟
التماس دعا تو شب های با برکت این ماه


سلام
منم به شما تبریک میگم.
ممنونم.من هم به یاد شما هستم.
این جمله و شرهانی...وای!
این حرف واقعا عالیه و چقدر مسئولیت آدم رو سنگین میکنه.
محتاجم بسیار...
۰۹ مرداد ۹۰ ، ۲۰:۵۲ شاید همه چیز
سلام
سمت ما هم بیای ایرادی نداره ها!

به روزم با:
تحلیلی بر آخرین ساخته ی "فریدون جیرانی".


سلام
خودم می دونم!!!
خدمت می رسم.
۱۰ مرداد ۹۰ ، ۰۹:۴۸ تاانتهاسکوت
فرارسیدن ماه رمضان
ماه عرفان
ماه غفران
ماه برکت ورحمت
ماه عفو وبخشش
ماه پذیرش توبه ی توابین
ماه آشتی دوباره با معبود
ماه نزول قرآن
ماه ضیافت الله
ماه اسارت شیطان
ماه خدا مبارررررررررررررررررک


ماه میهمانی خدا برای شما هم انشاالله پربرکت باشه.
۱۰ مرداد ۹۰ ، ۱۱:۴۸ اهل صراحتیم
با سلام

با رمضان و ماه خدا به روزم
منتظر حضور شما ونظرات سازنده شما هستم
موفق باشید
یا علی


سلام
خدمت می رسم
سلام
خوندم و لذت بردم
از این که اومدی و دیدمت خوشحالم ولی ای کاش میشد...
دردها که فوران می کنند بغض ها می شکنند...
اما افسوس که مهری بر زبان زده اند!
کمی حال و روزم به روزه
بهم سر بزن
توی ایام ماه مبارک منتظرتم


سلام میثاق جان و دلم
جان من خوندی؟!
اون 5/2 روز حضور من تو مشهد،اگر چه تلخی های زیادی داشت اما خنده هاش هم به جای خودش شیرین بود.با این حال دیدن تو و مهسا تمام سختی ها و دلتنگی های یک ماه دوری رو زایل کرد.
اون روز بغض شکستی و اشک های زیادی برای من ریختی،افسوس که هیچ حرفی نزدی!
می دونم درد همدیگه رو می فهمیم اما گویا باید فقط از نگاه،به درون پی ببریم!
میثاق...
کاش حدس من اشتباه باشه!کاش اشتباه باشه...
بعد از 1 ماه حال به شدت خراب تو و البته دلداری های من،خوشحالم که یه ذره بهتری.
خدمت می رسم.
۱۰ مرداد ۹۰ ، ۱۳:۲۵ مبارز گمنام
سلام
برگشتم به کهف دلتنگیهام...
اینبار با طعم غربت...نه مبارزه!
منتظر حضورت هستم
یا علی


سلام رفیق شفیق خودم
اونجا خوش می گذره دیگه؟!
البته بی وفایی...
خدمت می رسم.
۱۰ مرداد ۹۰ ، ۱۸:۴۹ سرباز گمنام
سلام بزرگوار

روزه هنگام سوال است و دعا / پر زدن با بال همت تا خدا
شهر یکرنگی و بی آلایشی / ماه تقصیر و گنه فرسایشی
عاشقان معشوق خود پیدا کنند / تا سحر در گوش او نجوا کنند
درد خود گویند با درمان خویش / با طبیب و یا انیس جان خویش . . .

دعا بفرمائید همه را ...


سلام علیکم
سپاس.
حتما...
سلام
چرا اسمون شما انقد ستاره داره؟پس ما چی؟نمیدونی باید عادلانه تقسیم بشه؟


سلام
دیگه نوبت ماست که ستاره داشته باشیم!
البته شما هم که...
سفارشت رو میکنم!مثل همیشه...
وقتی میگم حواست جای دخترای دیگته نگو نه دروغگووووووووووووووووووو
حالا میای مشهد به من نمیگی؟برو...
مطلبتم خیلی زشت بود


تو اگه می دونستی من چه برنامه هایی واسه اون چند روز داشتم و هیچ کدومش به لطف ... نشد،الان اینو به من نمی گفتی!!!
همه چی یکهویی قرار بود بشه و من دقیقا قرار بود به تو هم خبر بدم اما حتی با مهسا و فائزه هم نتونستم بیشتر از چند دقیقه باشم،چه برسه به اینکه به یکی دیگه هم خبر بدم...
اول بپرس،بعد حکم صادر کن دختر ...

مطلب من زشت بود؟؟؟
خودت زشتی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

چرا نمی پرسی دلیل تایید نکردن کامنت قبلیت چی بود؟؟؟
ازت خیلی عصبانی بودم و هیچی نگفتم...(ناراحت)
آقا دیگه...بله؟؟؟

نجوا کن

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی